Quyết định 2998/QĐ-BCT

Quyết định 2998/QĐ-BCT năm 2009 bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2998/QĐ-BCT bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2998/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2009

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009 và Chương trình xây dựng đề án, quy hoạch, kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1045/QĐ-BCT ngày 27 tháng 02 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương như sau:

1. Tên văn bản: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại.

2. Đơn vị chủ trì soạn thảo: Cục Quản lý thị trường.

3. Thời gian trình Chính phủ: tháng 11 năm 2009.

Điều 2. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế, các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị dự thảo văn bản trình Chính phủ đúng thời gian quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Website BCT;
- Lưu VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2998/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2998/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2009
Ngày hiệu lực15/06/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2998/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 2998/QĐ-BCT bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2998/QĐ-BCT bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2998/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýVũ Huy Hoàng
        Ngày ban hành15/06/2009
        Ngày hiệu lực15/06/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2998/QĐ-BCT bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2998/QĐ-BCT bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2009

           • 15/06/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/06/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực