Quyết định 2999/QĐ-BYT

Quyết định 2999/QĐ-BYT năm 2011 về Bảng kiểm tra Y tế dự phòng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2999/QĐ-BYT Bảng kiểm tra Y tế dự phòng


BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2999/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH “BẢNG KIỂM TRA Y TẾ DỰ PHÒNG NĂM 2011”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 22/2010/NĐ-CP ngày 09/03/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định 1279/QĐ-BYT ngày 20/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng thuộc Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Bảng kiểm tra Y tế dự phòng năm 2011” áp dụng để kiểm tra đối với các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh/thành phố, Trung tâm Phòng chống sốt rét, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội.

Điều 2. Giao Cục Y tế dự phòng có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, tổng hợp đánh giá kết quả kiểm tra y tế dự phòng để báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng, các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ Y tế, Viện trưởng các Viện Vệ sinh dịch tễ/ Pasteur, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh/thành phố, Giám đốc Trung tâm Phòng chống sốt rét, Giám đốc Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế, Giám đốc Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Quân Huấn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2999/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2999/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2011
Ngày hiệu lực19/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2999/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 2999/QĐ-BYT Bảng kiểm tra Y tế dự phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2999/QĐ-BYT Bảng kiểm tra Y tế dự phòng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2999/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýTrịnh Quân Huấn
        Ngày ban hành19/08/2011
        Ngày hiệu lực19/08/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2999/QĐ-BYT Bảng kiểm tra Y tế dự phòng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2999/QĐ-BYT Bảng kiểm tra Y tế dự phòng

           • 19/08/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/08/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực