Quyết định 30/1998/QĐ-UBND

Quyết định 30/1998/QĐ-UBND về thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động xây dựng cuộc sống mới trên địa bàn dân cư tỉnh Bình Phước

Quyết định 30/1998/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo xây dựng cuộc sống mới Bình Phước đã được thay thế bởi Quyết định 21/2001/QĐ-UB Ban chỉ đạo đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Bình Phước và được áp dụng kể từ ngày 29/03/2001.

Nội dung toàn văn Quyết định 30/1998/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo xây dựng cuộc sống mới Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/1998/QĐ-UB

Bình Phước, ngày 23 tháng 03 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG CUỘC SỐNG MỚI TRÊN ĐỊA BÀN DÂN CƯ - TỈNH BÌNH PHƯỚC

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/06/1994.

Căn cứ Chỉ thị số 07/CT-TU ngày 09/06/1994 của Tỉnh ủy Bình Phước và Công văn số 126/QHQH ngày 06/01/1996 của Chính phủ về việc tổ chức cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư”.

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin và Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập “Ban chỉ đạo vận động xây dựng cuộc sống mới trên địa bàn dân cư - Tỉnh Bình Phước” gồm các ông, bà:

1. Ông Nguyễn Văn Thoả - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh - Trưởng ban

2. Ông Phạm Thế Sương - Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin - Phó ban

3. Ông Bùi Ngọc Phúc - Phó Giám đốc Công an Tỉnh - Uỷ viên

4. Ông Nguyễn Minh Được - Giám đốc Sở Lao động-TBXH - Uỷ viên

5. Ông Nguyễn Bá Hữu - Giám đốc Sở Y tế - Uỷ viên

6. Ông Trương Văn Nghĩa - Giám đốc Sở Tư pháp - Uỷ viên

7. Bà Nguyễn Thị Kim - Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo - Uỷ viên

8. Ông Phạm Viết Nghĩa - Chỉ huy phó - Bộ Chỉ huy QS Tỉnh - Uỷ viên

9. Bà Dương Thị Tuyết - Phó Chủ nhiệm UBDS-KHHGD - Uỷ viên

10. Ông Nguyễn Văn Nguyện - Giám đốc Sở Nông nghiệp-PTNT - Uỷ viên

11. Ông Mai Linh - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải - Uỷ viên

12. Ông Đỗ Toàn Trung - Giám đốc Đài phát thanh-truyền hình - Uỷ viên

13. Ông Trần Ngọc Hải - Giám đốc Ngân hàng phục vụ người nghèo - Uỷ viên

14. Ông Phạm Văn Tòng - Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư - Uỷ viên

15. Ông Trần Văn Sang - Giám đốc Điện lực Tỉnh - Uỷ viên

16. Ông Đỗ Hữu Xuân - Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin - Uỷ viên

Mời các ông bà có tên sau đây tham gia Ban chỉ đạo:

1. Ông Nguyễn Văn Nhuần - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Tỉnh - Phó Ban thường trực

2. Bà Đỗ Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh - Uỷ viên

3. Ông Nguyễn Văn Lợi - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Ủy viên

4. Ông Bùi Thế Thành - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy - Ủy viên

5. Ông Nguyễn Thắng - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Tỉnh - Ủy viên

6. Ông Nguyễn Thanh Lâm - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Tỉnh - Ủy viên

7. Ông Nguyễn Tuấn - Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM Tỉnh - Ủy viên

8. Bà Nguyễn Thị Đào - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh - Ủy viên

9. Ông Trần Thành - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tỉnh - Ủy viên

10. Bà Lê Thị Tý - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Tỉnh - Ủy viên

11. Ông Hoàng Lâm - Tổng biên tập Báo Bình Phước - Ủy viên

12. Ông Vũ Văn Bân - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Tỉnh - Ủy viên

Điều 2: Ban Chỉ đạo vận động xây dựng cuộc sống mới trên địa bàn dân cư Tỉnh Bình Phước có trách nhiệm giúp Ủy ban Nhân dân Tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị 07/CT-TU của Tỉnh ủy và Công văn số 126/QHQH của Chính phủ.

Điều 3: Ban Chỉ đạo tiến hành xây dựng qui chế tổ chức và hoạt động của Ban trình Ủy ban Nhân dân phê duyệt để thực hiện.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được cấp vào tài khoản của Sở Văn hoá Thông tin và thực hiện việc thanh quyết toán hàng năm với Sở Tài chính - Vật giá theo qui định.

Điều 4: Ông Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Trưởng ban Tổ chức chính quyền Tỉnh, Giám đốc Sở Văn hoá Thông tin, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 661/QĐ-UB ngày 16/05/1997 và Quyết định số 2380/QĐ-UB ngày 23/12/1997 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh về việc thành lập và ban hành qui chế tạm thời về hoạt động của Ban Chỉ đạo vận động xây dựng cuộc sống mới Tỉnh.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Bùi Huy Thống

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/1998/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/1998/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/1998
Ngày hiệu lực23/03/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/03/2001
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/1998/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 30/1998/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo xây dựng cuộc sống mới Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 30/1998/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo xây dựng cuộc sống mới Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu30/1998/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýBùi Huy Thống
        Ngày ban hành23/03/1998
        Ngày hiệu lực23/03/1998
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/03/2001
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 30/1998/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo xây dựng cuộc sống mới Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/1998/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo xây dựng cuộc sống mới Bình Phước