Quyết định 30/2001/QĐ-BCN

Quyết định 30/2001/QĐ-BCN về việc sáp nhập Nhà máy Giấy Hoà Bình vào Công ty Giấy Việt Trì do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2001/QĐ-BCN sáp nhập Nhà máy Giấy Hoà Bình vào Công ty Giấy Việt Trì


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 30/2001/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP NHÀ MÁY GIẤY HOÀ BÌNH VÀO CÔNG TY GIẤY VIỆT TRÌ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước;
Xét đề nghị của Tổng Công ty Giấy Việt Nam (tờ trình số 343/TT-HĐQT ngày 05 tháng 3 năm 2001) về việc sáp nhập Nhà máy Giấy Hoà Bình vào Công ty giấy Việt Trì;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ;
Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 396/CP-ĐMDN ngày 14 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Nhà máy Giấy Hoà Bình vào Công ty Giấy Việt Trì,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Nhà máy Giấy Hoà Bình, là doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty Giấy Việt Nam vào Công ty Giấy Việt Trì, là doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty Giấy Việt Nam.

Điều 2. Tổng Công ty Giấy Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo và hướng dẫn việc sáp nhập Nhà máy Giấy Hoà Bình vào Công ty giấy Việt Trì theo đúng thủ tục quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng Công ty Giấy Việt Nam, Giám đốc Công ty Giấy Việt Trì và Giám đốc Nhà máy Giấy Hoà Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Tổ chức -Cán bộ CP,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- UBND tỉnh Hoà Bình và tỉnh Phú Thọ,
- Ngân hàng Nhà nước,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 
Đặng Vũ Chư

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2001/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/2001/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2001
Ngày hiệu lực08/06/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2001/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 30/2001/QĐ-BCN sáp nhập Nhà máy Giấy Hoà Bình vào Công ty Giấy Việt Trì


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 30/2001/QĐ-BCN sáp nhập Nhà máy Giấy Hoà Bình vào Công ty Giấy Việt Trì
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu30/2001/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýĐặng Vũ Chư
        Ngày ban hành23/05/2001
        Ngày hiệu lực08/06/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 30/2001/QĐ-BCN sáp nhập Nhà máy Giấy Hoà Bình vào Công ty Giấy Việt Trì

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2001/QĐ-BCN sáp nhập Nhà máy Giấy Hoà Bình vào Công ty Giấy Việt Trì

            • 23/05/2001

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/06/2001

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực