Quyết định 30/2001/QĐ-UB

Quyết định 30/2001/QĐ-UB Giao chỉ tiêu kế hoạch thu Quỹ phòng chống lụt bão từ năm 2001 đến năm 2005 do tỉnh Cần Thơ ban hành

Quyết định 30/2001/QĐ-UB thu Quỹ phòng chống lụt bão từ 2001 đến 2005 Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 119/QĐ-UBND 2009 danh mục văn bản Hậu Giang Cần Thơ ban hành 1991-2008 và được áp dụng kể từ ngày 14/01/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2001/QĐ-UB thu Quỹ phòng chống lụt bão từ 2001 đến 2005 Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2001/QĐ-UB

Ngày 9 tháng 4 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH THU QUỸ PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2005

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21-6-94;

Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 10-5-1997 của Chính phủ ban hành Quy chế thành lập và hoạt động Quỹ phòng chống lụt bão của địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1699/QĐ.UBT.97 ngày 15-7-1997 của UBND tỉnh Cần Thơ về việc ban hành bản Quy chế lập Quỹ phòng chống lụt bão tỉnh Cần Thơ;

Theo đề nghị của Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Cần Thơ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Giao chỉ tiêu kế hoạch thu Quỹ phòng chống lụt bão hàng năm cho thành phố Cần Thơ, thị xã Vị Thanh và các huyện. Chỉ tiêu này được áp dụng thực hiện từ năm 2001 đến năm 2005.

Điều 2. Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, thị xã Vị Thanh và các huyện có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn tiến hành thu đúng, thu đủ theo Nghị định số 50/CP ngày 10-5-1997 của Chính phủ ban hành Quy chế thành lập và hoạt động Quỹ phòng chống lụt bão của địa phương, Quyết định số 1699/QĐ.UBT.97 ngày 15-7-1997 của UBND tỉnh Cần Thơ về việc ban hành bản Quy chế lập Quỹ phòng chống lụt bão tỉnh Cần Thơ, đảm bảo thực hiện thu Quỹ phòng chống lụt bão từ năm 2001 đến năm 2005 đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, cácGiám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành tỉnh, đoàn thể cấp tỉnh, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, Chủ tịch UBND Thị xã Vị Thanh và các huyện có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

 

TM. UBND TỈNH CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Huỳnh Phong Tranh

 

 

CHỈ TIÊU THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG LỤT BÃO TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 30/2001/QĐ.UB ngày 9 / 4/ 2001 của UBND tỉnh Cần Thơ)

STT

Đơn vị

Lực lượng LĐ có nghĩa vụ

Số vốnSXKD

các DN

(triệu đồng)

Tổng mức thu

 

(triệu đồng)

LĐ phi NN

(người)

LĐ NN

(người)

1

Huyện Thốt Nốt

40.911

121.435

49.600

213

2

Huyện Ô Môn

30.988

100.717

26.263

168

3

Huyện Châu Thành

7.591

46.633

9.025

64

4

Huyện Châu thành A

10.258

67.552

10.826

90

5

Huyện Phụng Hiệp

27.332

61.083

34.900

122

6

Huyện Vị Thủy

935

46.154

5.800

49

7

Huyện Long Mỹ

8.125

45.024

2.584

62

8

TX. Vị Thanh

9.240

19.494

6.785

39

9

TP. Cần Thơ

142.170

54.862

939.200

484

 

Tổng cộng

277.450

562.954

1.084.938

1.292

 

Ghi chú:

1/. Mức thu (theo Quy định của Nghị định số 50/CP ngày 10-5-1997 của Chính phủ)

- Lao động nông nghiệp thu 1 kg lúa/người/năm

- Lao động phi nông nghiệp thu 2 kg lúa/người/năm

- Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đóng trên địa bàn tỉnh thu 2/10.000 trên tổng số vốn sản xuất kinh doanh nhưng tối đa không quá năm triệu đồng.

2/. Thu bằng tiền theo giá thu Thuế sử dụng đất nông nghiệp. Trong năm 2001 thu = 1.000 đồng/Kg lúa. Các năm tiếp theo tính theo giá lúa do UBND tỉnh qui định hàng năm.

3/. Cùi lai thu Quỹ phòng chống lụt bão do Sở Tài chính - Vật giá phát hành.

4/. Quỹ phòng chống lụt bão thu được, trừ 5% điều tiết cho địa phương và người trực tiếp thu, số còn lại thành 100%, đăng nộp 60% về Quỹ phòng chống lụt bão tỉnh tại Kho bạc Nhà nước Cần Thơ theo tài khoản số 945.02.00.00039 và 40% nộp vào Quỹ phòng chống lụt bão của thành phố Cần Thơ, thị xã Vị Thanh và các huyện./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/04/2001
Ngày hiệu lực09/04/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 30/2001/QĐ-UB thu Quỹ phòng chống lụt bão từ 2001 đến 2005 Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 30/2001/QĐ-UB thu Quỹ phòng chống lụt bão từ 2001 đến 2005 Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu30/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cần Thơ
        Người kýHuỳnh Phong Tranh
        Ngày ban hành09/04/2001
        Ngày hiệu lực09/04/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/01/2009
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 30/2001/QĐ-UB thu Quỹ phòng chống lụt bão từ 2001 đến 2005 Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2001/QĐ-UB thu Quỹ phòng chống lụt bão từ 2001 đến 2005 Cần Thơ