Quyết định 30/2008/QĐ-BNN

Quyết định 30/2008/QĐ-BNN bãi bỏ Quyết định 54/2004/QĐ-BNN và Quyết định 03/2005/QĐ-BTS ban hành quy chế làm việc của Bộ Thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2008/QĐ-BNN bãi bỏ QĐ 54/2004/QĐ-BNN


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 30/2008/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 54/2004/QĐ-BNN NGÀY 28/10/2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ QUYẾT ĐỊNH 03/2005/QĐ-BTS NGÀY 31/01/2005 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BỘ THUỶ SẢN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 54/2004/QĐ-BNN ngày 28/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Quyết định 03/2005/QĐ-BTS ngày 31/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành Quy chế làm việc của Bộ Thuỷ sản.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Giao Chánh Văn phòng phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị có liên quan soạn thảo Quy chế làm việc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Bộ trưởng ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VB (Bộ TP)
- Lưu VT.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2008/QĐ-BNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/2008/QĐ-BNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/01/2008
Ngày hiệu lực24/02/2008
Ngày công báo09/02/2008
Số công báoTừ số 101 đến số 102
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2008/QĐ-BNN

Lược đồ Quyết định 30/2008/QĐ-BNN bãi bỏ QĐ 54/2004/QĐ-BNN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 30/2008/QĐ-BNN bãi bỏ QĐ 54/2004/QĐ-BNN
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu30/2008/QĐ-BNN
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýCao Đức Phát
       Ngày ban hành28/01/2008
       Ngày hiệu lực24/02/2008
       Ngày công báo09/02/2008
       Số công báoTừ số 101 đến số 102
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật18 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 30/2008/QĐ-BNN bãi bỏ QĐ 54/2004/QĐ-BNN

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2008/QĐ-BNN bãi bỏ QĐ 54/2004/QĐ-BNN

           • 28/01/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/02/2008

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/02/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực