Quyết định 30/2008/QĐ-UBND

Quyết định 30/2008/QĐ-UBND về việc chấm dứt thực hiện Đề án thí điểm thành lập Tổ nghiệp vụ hành chính công tại Ủy ban nhân dân quận 3 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2008/QĐ-UBND chấm dứt thực hiện Đề án thí điểm thành lập Tổ nghiệp vụ hành chính công tại Ủy ban nhân dân quận 3


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 30/2008/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHẤM DỨT THỰC HIỆN ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM THÀNH LẬP TỔ NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 3 tại Báo cáo số 42/BC-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 191/TTr-SNV ngày 28 tháng 3 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay chấm dứt thực hiện Đề án thí điểm thành lập Tổ nghiệp vụ hành chính công tại Ủy ban nhân dân quận 3 (được phê duyệt tại Quyết định số 207/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố).

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 3 sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự của Tổ nghiệp vụ hành chính công, bảo đảm quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ hành chính của Ủy ban nhân dân và các phòng, ban chuyên môn của quận hoạt động thông suốt có hiệu quả, thuận tiện cho tổ chức, công dân.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 207/2004/QĐ-UB ngày 30 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Đề án thí điểm thành lập Tổ nghiệp vụ hành chính công tại Ủy ban nhân dân quận 3.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2008
Ngày hiệu lực20/04/2008
Ngày công báo01/05/2008
Số công báoSố 41
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 30/2008/QĐ-UBND chấm dứt thực hiện Đề án thí điểm thành lập Tổ nghiệp vụ hành chính công tại Ủy ban nhân dân quận 3


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 30/2008/QĐ-UBND chấm dứt thực hiện Đề án thí điểm thành lập Tổ nghiệp vụ hành chính công tại Ủy ban nhân dân quận 3
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu30/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Thành Tài
       Ngày ban hành10/04/2008
       Ngày hiệu lực20/04/2008
       Ngày công báo01/05/2008
       Số công báoSố 41
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 30/2008/QĐ-UBND chấm dứt thực hiện Đề án thí điểm thành lập Tổ nghiệp vụ hành chính công tại Ủy ban nhân dân quận 3

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2008/QĐ-UBND chấm dứt thực hiện Đề án thí điểm thành lập Tổ nghiệp vụ hành chính công tại Ủy ban nhân dân quận 3

          • 10/04/2008

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/05/2008

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 20/04/2008

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực