Quyết định 30/2008/QĐ-UBND

Quyết định 30/2008/QĐ-UBND về phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2008/QĐ-UBND phụ cấp cán bộ bộ phận tiếp nhận trả kết quả Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2008/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 31 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ Ở CÁC CẤP.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH KXI ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 102/2008/NQ-HĐND ngày 11/7/2008 của HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa VII - kỳ họp thứ 12 về phụ cấp trách niệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 1267/STC-HCSN ngày 28/7/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

Cán bộ, công chức (kể cả công chức dự bị), viên chức, những người đang trong thời gian tập sự, thử việc thuộc biên chế trả lương làm việc tại bộ phận một cửa thuộc các cơ quan, đơn vị:

a) Văn phòng UBND tỉnh, các sở và cơ quan tương đương thuộc UBND tỉnh;

b) UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt;

c) UBND các xã, phường, thị trấn;

2. Mức phụ cấp trách nhiệm công việc:

a) Mức phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm việc tại bộ phận một cửa:

Cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm việc tại bộ phận một cửa được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc hàng tháng với mức 0,3 so với mức lương tối thiểu chung.

b) Mức phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức phụ trách bộ phận một cửa:

Cán bộ, công chức, viên chức phụ trách bộ phận một cửa được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc hàng tháng với mức 0,2 so với mức lương tối thiểu chung.

3. Nguồn kinh phí và phương thức chi trả phụ cấp trách hiệm công việc:

a) Nguồn kinh phí chi trả phụ cấp trách nhiệm được bố trí trong dự toán chi thường xuyên được giao hàng năm của các cơ quan, đơn vị và hạch toán theo quy định của pháp luật.

Riêng đối với cấp huyện: nếu UBND cấp huyện trưng tập cán bộ thuộc các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh hoặc Trung ương đóng trên địa bàn tham gia bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cấp huyện thì nguồn kinh phí chi trả phụ cấp trách nhiệm công việc cán bộ này được bố trí trong nguồn kinh phí ngoài tự chủ của Văn phòng UBND cấp huyện được giao hàng năm.

b) Phụ cấp trách nhiệm công việc được chi trả cùng với kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội.

c) Khi không làm công việc tại bộ phận một cửa từ một tháng trở lên thì không được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, thị xã Bảo Lộc; Giám đốc các sở: Tài chính, Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2008
Ngày hiệu lực10/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 30/2008/QĐ-UBND phụ cấp cán bộ bộ phận tiếp nhận trả kết quả Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 30/2008/QĐ-UBND phụ cấp cán bộ bộ phận tiếp nhận trả kết quả Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu30/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýHuỳnh Đức Hòa
        Ngày ban hành31/07/2008
        Ngày hiệu lực10/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 30/2008/QĐ-UBND phụ cấp cán bộ bộ phận tiếp nhận trả kết quả Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2008/QĐ-UBND phụ cấp cán bộ bộ phận tiếp nhận trả kết quả Lâm Đồng

            • 31/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/08/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực