Quyết định 30/2009/QĐ-UBND

Quyết định 30/2009/QĐ-UBND quy định khu vực bảo vệ, cấm tập trung đông người trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2009/QĐ-UBND khu vực bảo vệ, cấm tập trung đông người


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

Số: 30/2009/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 19 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH KHU VỰC BẢO VỆ, KHU VỰC CẤM TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;
Căn cứ Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18-03-2005 của Chính phủ quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng; Nghị định số 150/2005/NĐ-CP ngày 12-12-2005 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội;
Căn cứ Thông tư số 38/2005/NĐ-CP">09/2005/TT-BCA ngày 05-09-2005 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18-03-2005 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại tờ trình số 325/CAT (PV11) ngày 06-4-2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người trái phép trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Khu vực bảo vệ gồm:

a. Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;

b. Trụ sở làm việc của Huyện, Thành, Thị ủy; Trụ sở làm việc của HĐND, UBND các huyện, thị, thành.

c. Trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

d. Trạm truyền dẫn phát sóng Đài Truyền hình Việt Nam tại thành phố Vĩnh Yên;

e. Cột thu, phát sóng vô tuyến truyền hình Núi Tam Đảo;

f. Trụ sở Ngân hàng nhà nước tỉnh;

g. Trụ sở Kho bạc nhà nước tỉnh.

2. Khu vực cấm tập trung đông người trái phép, gồm:

a. Trụ sở các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;

b. Các đoạn đường (bao gồm cả lòng đường, vỉa hè) trước cổng và xung quanh khu vực Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;

c. Trụ sở làm việc của Huyện, Thành, Thị ủy; trụ sở làm việc của HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

d. Các đoạn đường (bao gồm cả lòng đường, vỉa hè) trước cổng và xung quanh khu vực nhà riêng của các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đương chức;

e. Các khu vực khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Mọi hành vi vi phạm quy định pháp luật liên quan đến khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người phải được xử lý kịp thời và nghiêm minh theo đúng pháp luật.

Lực lượng công an các cấp trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm thiết lập khu vực bảo vệ, xác định cụ thể phạm vi khu vực cấm tập trung đông người để duy trì và thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; các cơ quan, tổ chức và cá nhân căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Phi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2009/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 30/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/05/2009
Ngày hiệu lực 26/05/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 30/2009/QĐ-UBND khu vực bảo vệ, cấm tập trung đông người


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 30/2009/QĐ-UBND khu vực bảo vệ, cấm tập trung đông người
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 30/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Vĩnh Phúc
Người ký Nguyễn Ngọc Phi
Ngày ban hành 19/05/2009
Ngày hiệu lực 26/05/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 30/2009/QĐ-UBND khu vực bảo vệ, cấm tập trung đông người

Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2009/QĐ-UBND khu vực bảo vệ, cấm tập trung đông người

  • 19/05/2009

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/05/2009

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực