Quyết định 30/2010/QĐ-UBND

Quyết định 30/2010/QĐ-UBND điều chỉnh bảng giá đất năm 2010 trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2010/QĐ-UBND điều chỉnh bảng giá đất năm 2010


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 30/2010/QĐ-UBND

Kon tum, ngày 26 tháng 7 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT NĂM 2010 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ KON TUM, TỈNH KON TUM.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 /11/2003;
Căn cứ luật đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung các loại giá đất; Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính Phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 188/2004/ NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ.
Căn cứ thông tư số 188/2004/NĐ-CP 123/2007/NĐ-CP">145/2007/TT-BTC ngày 6/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 6/12/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định các loại giá đất và khung các loại giá đất Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính Phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 188/2004/ NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ.
Căn cứ quyết định số 65/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của UBND tỉnh Kon Tum về ban hành Bảng giá đất năm 2010 trên địa bàn thành phố Kon Tum.
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và môi trường tại báo cáo số 138/BC-STNMT ngày 21/5/2010 và Tờ trình số 140/TTr-STNMT ngày 10/6/2010 về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất năm 2010 trên địa bàn thành phố Kon Tum;
Căn cứ kết luận của thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại thông báo số 26/TB-HĐND ngày 22/7/2010

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh và bổ sung Bảng giá đất năm 2010 của một số đoạn đường trên địa bàn thành phố Kon tum như sau:

Phân chia đoạn đường từ Trường Nguyễn Viết Xuân- hết phường Trần Hưng Đạo trên tuyến đường Phạm Văn Đồng thành 2 đoạn cho phù hợp với vị trí địa lý ( Số thứ tự 158, mục I: Đất ở đô thị của bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Kon Tum ban hành theo quyết định số 65/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của UBND tỉnh) và điều chỉnh giá đất như sau:

ĐVT: 1.000đ/m2

STT

Tên đường

Đoạn đường

Loại đường

Gía đất theo vị trí

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

158

Quốc lộ 14 Phạm Văn Đồng

Trường Nguyễn Viết Xuân đến đường đất sát nhà bà Võ Thị Sự

 

1.490

968

670

521

Từ đường đất sát nhà bà Võ Thị Sự - Ranh giới xã Hòa Bình và Phường Trần Hưng Đạo

 

1.180

767

531

413

Điều chỉnh giá đất ở đô thị, số thứ tự 169 của bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Kon Tum ban hành theo quyết định số 65/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của UBND tỉnh như sau:

ĐVT: 1.000đ/m2

STT

Tên đường

Đoạn đường

Loại đường

Gía đất theo vị trí

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

169

Trần Đại Nghĩa

Toàn bộ

 

830

540

374

Bổ sung bảng giá đất ở đô thị thuộc khu quy hoạch sân bay, phường Thắng Lợi và khu quy hoạch làng nghề, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum như sau:

ĐVT: 1.000đ/m2

STT

Tên đường

Đoạn đường

Loại đường

Gía đất theo vị trí

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

1

Trần Nhân Tông

Nguyễn Viết Xuân- Trần Văn Hai

 

3.100

2.015

1.395

2

Hùng Vương

Nguyễn Viết Xuân- Nhà Công vụ Sư 10

 

3.100

2.015

1.395

3

Đống Đa

Nguyễn Viết Xuân- Trần Văn Hai

 

3.100

2.015

1.395

4

Đường Băng Cũ Phi Trường

Toàn bộ

 

3.100

2.015

1.395

5

Các đường quy hoạch 6m

 

 

 

 

 

 

Đường quy hoạch số 1 và số 2

Đống Đa- Trần Nhân Tông

 

2.480

1.612

1.116

 

Đường quy hoạch số 3

Đường quy hoạch số 1- Nguyễn Hữu Cầu; Đường quy hoạch số 2- Nhà Công vụ Sư 10

 

2.480

1.612

1.116

6

Các đường quy hoạch số: 1;2;3;4;5;6;7 làng nghề Hnor, Phường Lê Lợi

Toàn bộ

 

740

481

333

Điều 2.

Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 65/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của UBND tỉnh Kon Tum.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Ông( Bà) : Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Chi cục trưởng Chi cục thuế tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT . CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quang Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2010/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 30/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/07/2010
Ngày hiệu lực 26/07/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 30/2010/QĐ-UBND điều chỉnh bảng giá đất năm 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 30/2010/QĐ-UBND điều chỉnh bảng giá đất năm 2010
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 30/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Kon Tum
Người ký Trần Quang Vinh
Ngày ban hành 26/07/2010
Ngày hiệu lực 26/07/2010
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 30/2010/QĐ-UBND điều chỉnh bảng giá đất năm 2010

Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2010/QĐ-UBND điều chỉnh bảng giá đất năm 2010

  • 26/07/2010

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 26/07/2010

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực