Quyết định 30/2014/QĐ-UBND

Quyết định 30/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 35/2012/QĐ-UBND về số lượng cán bộ, công, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông các cấp được hưởng phụ cấp do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2014/QĐ-UBND sửa đổi số lượng cán bộ công viên chức được hưởng phụ cấp Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2014/QĐ-UBND

Vĩnh Yên, ngày 14 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 35/2012/QĐ-UBND NGÀY 19/10/2012 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG CÁC CẤP ĐƯỢC HƯỞNG PHỤ CẤP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 61/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của HĐND tỉnh về quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa, một cửa liên thông các cấp;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 321/TTr-SNV ngày 23/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 1 Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 của UBND tỉnh về quy định số lượng cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông các cấp được hưởng phụ cấp. Cụ thể như sau:

1. Khoản 2, Điều 1 sửa cụm từ: “Cán bộ, công chức, viên chức…” thành “Công chức, viên chức…”.

2. Điểm b, Khoản 2, Điều 1 sửa lại là:

Đối với các đơn vị cấp huyện được 63 định suất, cụ thể như sau:

Các đơn vị cấp huyện có Bộ phận một cửa hiện đại hoạt động, mỗi đơn vị được 07 định suất (đơn vị cấp huyện chưa có Bộ phận một cửa hiện đại hoặc có nhưng chưa hoạt động chỉ được 04 định suất).

3. Khoản 3, Điều 1 sửa cụm từ: “Cán bộ, công chức, viên chức…” thành “Công chức…”

4. Điểm a và Điểm b Khoản 3, Điều 1 sửa lại là:

a) 02 lĩnh vực:

Tư pháp - Hộ tịch; Tài nguyên - Môi trường được hưởng hệ số 0,5/người/tháng theo mức lương tối thiểu chung: 137 x 2 = 274 định suất.

b) 02 lĩnh vực còn lại:

Chính sách xã hội; Văn phòng - Thống kê được hưởng hệ số phụ cấp 0,4/người/tháng theo mức lương tối thiểu chung: 137 x 2 = 274 định suất.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các nội dung khác được giữ nguyên theo Quyết định số 35/2012/QĐ-UBND ngày 19/10/2012 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2014
Ngày hiệu lực24/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/05/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 30/2014/QĐ-UBND sửa đổi số lượng cán bộ công viên chức được hưởng phụ cấp Vĩnh Phúc


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 30/2014/QĐ-UBND sửa đổi số lượng cán bộ công viên chức được hưởng phụ cấp Vĩnh Phúc
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu30/2014/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýPhùng Quang Hùng
       Ngày ban hành14/07/2014
       Ngày hiệu lực24/07/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/05/2019
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 30/2014/QĐ-UBND sửa đổi số lượng cán bộ công viên chức được hưởng phụ cấp Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2014/QĐ-UBND sửa đổi số lượng cán bộ công viên chức được hưởng phụ cấp Vĩnh Phúc

           • 14/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực