Quyết định 30/2017/QĐ-UBND

Quyết định 30/2017/QĐ-UBND về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Bình Tân do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 30/2017/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Bình Tân Vĩnh Long


ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2017/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 27 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG BÌNH TÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 /6/ 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 /6/ 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016 /NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 /7/2007 của Chính phủ về cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày 15/5/2012 của Bộ Tài Chính- Bộ Xây dựng- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28 /5/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh họat;

Căn cứ Thông tư số 08/2012/TT-BXD ngày 21/11/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đảm bảo cấp nước an toàn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài Chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành đơn giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt năm 2017 của Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Bình Tân như sau:

1. Giá nước sinh hoạt các

1.1 Hộ nghèo có sổ

- Tiêu thụ 10m3 đầu tiên/ hộ 3.500 đồng/m3

- Tiêu thụ từ m3 thứ 11 trở trên  7.900 đồng/m3

1.2 Đối với hộ sinh hoạt còn lại  7.900 đồng/m3

2. Giá nước sinh hoạt cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 8.500 đồng/m3

(bao gồm cả trường học, bệnh viện)

Mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là 10% trên giá bán của 1m3 nước sạch chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (theo Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải).

Đối với giá nước sạch bán buôn do Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Bình Tân tự thỏa thuận với cá nhân hoặc tổ chức thực hiện dịch vụ cấp nước bán lẻ.

Điều 2. Giao Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Bình Tân kết hợp các ngành chức năng có liên quan tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây Dựng, Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp, Giám đốc Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Bình Tân, Thủ trưởng các sở ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh, Chủ tịch UBND huyện Bình Tân, các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 08/01/2018./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài Chính;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TT.T
ỉnh uỷ;
- TT.HĐND;
-
Đoàn ĐBQH;
- TT.UB
ND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Báo Vĩnh Long;
- Lưu: VT, 6.14.02.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hoàng Tựu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2017
Ngày hiệu lực08/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 30/2017/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Bình Tân Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 30/2017/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Bình Tân Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu30/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýTrần Hoàng Tựu
        Ngày ban hành27/12/2017
        Ngày hiệu lực08/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 30/2017/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Bình Tân Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/2017/QĐ-UBND giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty Bình Tân Vĩnh Long

           • 27/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực