Quyết định 30/QĐ-TTg

Quyết định 30/QĐ-TTg năm 2007 Phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 30/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 30/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 10 tháng 01năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐƠN GIẢN HOÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2007 - 2010

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010;
Căn cứ Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2006 - 2010;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010.

Điều 2. Giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, theo dừi, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhõn dõn cỏc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện Đề án này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhõn dõn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,  cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ban Quản lý KKTCKQT Bờ Y;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể 
- Học viện Hành chính quốc gia;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
Website Chính phủ, Ban Điều hành 112, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, CCHC (10b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VẰN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu30/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2007
Ngày hiệu lực10/01/2007
Ngày công báo23/01/2007
Số công báoTừ số 53 đến số 54
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 30/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 30/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu30/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Tấn Dũng
       Ngày ban hành10/01/2007
       Ngày hiệu lực10/01/2007
       Ngày công báo23/01/2007
       Số công báoTừ số 53 đến số 54
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật18 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 30/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 30/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010

           • 10/01/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/01/2007

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/01/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực