Quyết định 300/QĐ-BNN-CB

Quyết định 300/QĐ-BNN-CB năm 2011 phê duyệt kế hoạch tổ chức sự kiện xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư nông lâm thủy sản Việt Nam vào thị trường Italia và Tây Ban Nha do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 300/QĐ-BNN-CB phê duyệt kế hoạch tổ chức sự kiện xúc tiến thương mại


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 300/QĐ-BNN-CB

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SỰ KIỆN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NÔNG LÂM THỦY SẢN VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG ITALIA VÀ TÂY BAN NHA NĂM 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 3/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-BNN-CB ngày 28/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao nhiệm vụ xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư năm 2011;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối và Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổ chức sự kiện xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư nông lâm thủy sản Việt Nam vào thị trường Italia và Tây Ban Nha năm 2011, theo Phụ lục đính kèm;

Điều 2. Các ông: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần;
- Vụ TCCB, HTQT (để p/h);
- Lưu VT, CB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SỰ KIỆN XTTM VÀ XTĐT NLTS VN VÀO THỊ TRƯỜNG ITALIA VÀ TÂY BAN NHA NĂM 2011
(Kèm theo Quyết định số 300/QĐ-BNN-CB ngày 24 tháng 02 năm 2011)

1. Mục đích:

- Cung cấp thông tin về môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam cho các doanh nghiệp Italia và Tây Ban Nha về chính sách mở cửa và hội nhập của Việt Nam.

- Tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam trực tiếp gặp gỡ với các đối tác tiềm năng là các doanh nghiệp Italia và Tây Ban Nha, tìm hiểu về thị trường, tìm kiếm đối tác, công nghệ và phương thức kinh doanh của nước sở tại để thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản Việt Nam sang thị trường Italia và Tây Ban Nha.

- Tăng sự chú ý của các nhà nhập khẩu, người tiêu dùng Italia và Tây Ban Nha đối với các sản phẩm nông lâm thủy sản Việt Nam.

- Quảng bá hình ảnh, sự phát triển, hội nhập quốc tế của ngành nông nghiệp Việt Nam.

- Tạo chỗ đứng ngày càng sâu rộng cho hàng nông sản Việt Nam ngày càng vững mạnh tại thị trường Italia và Tây Ban Nha.

- Nhằm gửi tới khách hàng, các doanh nghiệp nhập khẩu của thị trường Italia và Tây Ban Nha thông điệp: Nông sản Việt Nam hướng đến sự phát triển bền vững, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và thân thiện với môi trường.

2. Địa điểm: Italia và Tây Ban Nha.

3. Thời gian: 05/5 - 18/5/2011

4. Các nội dung chính chương trình quảng bá sản phẩm NLTS Việt Nam tại thị trường Italia và Tây Ban Nha

4.1. Tại Italia, bao gồm các hoạt động sau:

- Tham gia gian hàng Hội chợ Tutto Food tại Milan - Italia từ ngày 08-11/5/2011. Quy mô gian hàng 36/54 m2.

- Trưng bày các sản phẩm nông, lâm, thủy sản Việt Nam tại hội chợ và hội thảo.

- Tổ chức Hội thảo giới thiệu quảng bá về tiềm năng và thế mạnh của nông lâm thủy sản Việt Nam và cơ hội đầu tư vào ngành nông nghiệp Việt Nam. Số lượng khách mời: 150-200 người.

- Tổ chức cho doanh nghiệp 2 bên gặp gỡ, ký kết hợp đồng, trao đổi về mua bán nông lâm thủy sản.

- Làm việc với cơ quan quản lý nông nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm và hải quan thành phố Milan.

- Khảo sát Trung tâm thương mại và chợ đầu mối chuyên ngành tại thành phố Milan.

4.2. Tại Tây Ban Nha, bao gồm các hoạt động sau:

- Tổ chức Hội thảo giới thiệu quảng bá về tiềm năng và thế mạnh của nông lâm thủy sản Việt Nam và cơ hội đầu tư vào ngành nông nghiệp Việt Nam. Số lượng khách mời 150-200 người.

- Trưng bày các sản phẩm nông, lâm, thủy sản Việt Nam.

- Tổ chức cho doanh nghiệp 2 bên gặp gỡ, ký kết hợp đồng, trao đổi về mua bán nông lâm thủy sản.

- Làm việc với cơ quan quản lý nông nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm và hải quan Tây Ban Nha.

- Khảo sát Trung tâm thương mại và chợ đầu mối chuyên ngành tại thành phố Madrid.

4.2. Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp & PTNT và Đại sứ quán Việt Nam tại Italia và Tây Ban Nha.

4.4. Thành phần tham dự:

- Khách mời là đại diện cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền thành phố và cơ quan thẩm quyền liên quan đến đầu tư, thương mại nông lâm thủy sản, các doanh nghiệp, thương nhân nhập khẩu, kinh doanh nông lâm thủy sản và đại diện cơ quan báo chí của Italia, Tây Ban Nha và Việt Nam.

- Phía Việt Nam: Đại diện cơ quan ngoại giao, thương vụ tại Italia và Tây Ban Nha, Đoàn công tác của Bộ, các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản Việt Nam.

5. Kinh phí:

Tổng kinh phí dự kiến: 2.800 triệu đồng từ nguồn kinh phí xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư năm 2011 của Bộ.

Giao Vụ Tài chính thẩm định, trình Bộ phê duyệt dự toán.

6. Đơn vị chủ trì: Cục Chế biến, Thương mại NLTS và NM.

Đơn vị phối hợp: Vụ Hợp tác quốc tế

7. Thành phần đoàn công tác

Đoàn công tác sử dụng nguồn kinh phí XTTM của Bộ là 10 ngày, trong đó bao gồm:

- 01 Đồng chí lãnh đạo Bộ làm trưởng đoàn.

- 01 Lãnh đạo Cục Chế biến Thương mại, nông lâm thủy sản và nghề muối.

- 01 Lãnh đạo Vụ Hợp tác Quốc tế.

- 02 Chuyên viên Phòng Thương mại của Cục CB,TM để triển khai công việc.

- 01 Chuyên viên Vụ Hợp tác Quốc tế.

- 01 Đại diện Bộ Tài chính.

- 01 Đại diện Vụ Tài chính.

- 01 Đại diện Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản.

- 01 Đại diện Cục Bảo vệ thực vật.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 300/QĐ-BNN-CB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu300/QĐ-BNN-CB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2011
Ngày hiệu lực24/02/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 300/QĐ-BNN-CB

Lược đồ Quyết định 300/QĐ-BNN-CB phê duyệt kế hoạch tổ chức sự kiện xúc tiến thương mại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 300/QĐ-BNN-CB phê duyệt kế hoạch tổ chức sự kiện xúc tiến thương mại
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu300/QĐ-BNN-CB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýDiệp Kỉnh Tần
        Ngày ban hành24/02/2011
        Ngày hiệu lực24/02/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 300/QĐ-BNN-CB phê duyệt kế hoạch tổ chức sự kiện xúc tiến thương mại

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 300/QĐ-BNN-CB phê duyệt kế hoạch tổ chức sự kiện xúc tiến thương mại

            • 24/02/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/02/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực