Quyết định 3000/QĐ-BGDĐT

Quyết định 3000/QĐ-BGDĐT năm 2021 phê duyệt Mô hình Bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3000/QĐ-BGDĐT 2021 Bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng thể lực cho trẻ em học sinh sinh viên


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3000/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MÔ HÌNH BỮA ĂN HỌC ĐƯỜNG BẢO ĐẢM DINH DƯỠNG HỢP LÝ KẾT HỢP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC CHO TRẺ EM, HỌC SINH, SINH VIÊN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản giai đoạn 2018 - 2025";

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Mô hình Bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên Việt Nam (gọi tắt là Mô hình) với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Phạm vi và đối tượng: Mô hình được áp dụng đối với các trường mầm non và trường tiểu học có tổ chức bữa ăn học đường nhằm bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh tại nhà trường.

2. Hình thức sử dụng: Mô hình được đăng tải trên website của Đề án Bảo đảm dinh dưỡng kết hợp với tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản giai đoạn 2018 - 2025 theo địa chỉ: dean41.moet.gov.vn.

3. Các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường triển khai áp dụng Mô hình phù hợp với điều kiện của địa phương và trường học.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Bộ Y tế (để p/h chỉ đạo);
- Bộ LĐTB&XH (để p/h chỉ đạo);
- Bộ VHTTDL (để p/h chỉ đạo);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Các Sở GDĐT (để t/h);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thị Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3000/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3000/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2021
Ngày hiệu lực29/09/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(29/09/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3000/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 3000/QĐ-BGDĐT 2021 Bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng thể lực cho trẻ em học sinh sinh viên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3000/QĐ-BGDĐT 2021 Bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng thể lực cho trẻ em học sinh sinh viên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3000/QĐ-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNgô Thị Minh
        Ngày ban hành29/09/2021
        Ngày hiệu lực29/09/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (29/09/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3000/QĐ-BGDĐT 2021 Bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng thể lực cho trẻ em học sinh sinh viên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3000/QĐ-BGDĐT 2021 Bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng thể lực cho trẻ em học sinh sinh viên

            • 29/09/2021

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/09/2021

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực