Quyết định 3003/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định 3003/QĐ-BNN-KHCN năm 2006 ban hành Tiêu chuẩn ngành 14TCN 171:2006 về thành phần, nội dung lập Báo cáo đầu tư, Dự án đầu tư và Báo cáo kinh tế kỹ thuật các Dự án thủy lợi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3003/QĐ-BNN-KHCN 2006 Tiêu chuẩn ngành 14TCN 171:2006 Báo cáo đầu tư Dự án đầu tư


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3003/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TIÊU CHUẨN NGÀNH: 14 TCN 171:2006 THÀNH PHẦN, NỘI DUNG LẬP BÁO CÁO ĐẦU TƯ, DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quy chế xây dựng, ban hành, phổ biến và kiểm tra áp dụng tiêu chuẩn ngành ban hành theo Quyết định số 74/2005/QĐ-BNN ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này tiêu chuẩn ngành: 14TCN 171:2006 - Thành phần, nội dung lập Báo cáo đầu tư, Dự án đầu tư và Báo cáo kinh tế kỹ thuật các Dự án thủy lợi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ khoa học công nghệ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thuật

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3003/QĐ-BNN-KHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3003/QĐ-BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2006
Ngày hiệu lực01/11/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3003/QĐ-BNN-KHCN

Lược đồ Quyết định 3003/QĐ-BNN-KHCN 2006 Tiêu chuẩn ngành 14TCN 171:2006 Báo cáo đầu tư Dự án đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3003/QĐ-BNN-KHCN 2006 Tiêu chuẩn ngành 14TCN 171:2006 Báo cáo đầu tư Dự án đầu tư
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3003/QĐ-BNN-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Ngọc Thuật
        Ngày ban hành17/10/2006
        Ngày hiệu lực01/11/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3003/QĐ-BNN-KHCN 2006 Tiêu chuẩn ngành 14TCN 171:2006 Báo cáo đầu tư Dự án đầu tư

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3003/QĐ-BNN-KHCN 2006 Tiêu chuẩn ngành 14TCN 171:2006 Báo cáo đầu tư Dự án đầu tư

            • 17/10/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/11/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực