Quyết định 3005/QĐ-BTP

Quyết định 3005/QĐ-BTP năm 2013 giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho Hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3005/QĐ-BTP năm 2013 giao chỉ tiêu nhiệm vụ Thi hành án dân sự 2014


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3005/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ CHO HỆ THỐNG CÁC CƠ QUAN THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm;

Căn cứ Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13/03/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/09/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2014 cho Hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự như sau:

1. Ra quyết định đúng thời hạn đối với 100% bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm chính xác, đúng pháp luật trong việc xác minh, phân loại việc, tiền có điều kiện thi hành, chưa có điều kiện thi hành.

3. Khắc phục cơ bản vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự.

4. Thi hành xong đạt trên 88% về việc và trên 77% về tiền (tiền và giá trị tài sản được quy ra tiền) trên tổng số việc, tiền có điều kiện thi hành.

5. Giảm 7% đến 10% số việc chuyển sang năm 2015 so với số việc chuyển kỳ sau của năm 2013 chuyển sang năm 2014.

6. Giải quyết triệt để đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đúng thời hạn, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Giải quyết xong 100% đơn, thư khiếu nại, tố cáo của năm 2013 chuyển sang và 90% đơn, thư khiếu nại, tố cáo mới thụ lý trong năm 2014 thuộc thẩm quyền; Cơ bản giải quyết xong đơn, thư khiếu nại, tố cáo bức xúc tồn đọng, kéo dài.

Điều 2. Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự giao chỉ tiêu cụ thể cho mỗi địa phương đảm bảo nguyên tắc không thấp hơn định mức chỉ tiêu sàn và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giao tại Điều 1 của Quyết định này; có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và từng địa phương.

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự giao chỉ tiêu cho Chi cục Thi hành án dân sự, Chấp hành viên thuộc Cục Thi hành án dân sự; có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Chi cục Thi hành án dân sự và Chấp hành viên thuộc Cục Thi hành án dân sự;

Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự giao chỉ tiêu cho Chấp hành viên thuộc Chi cục; có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện chỉ tiêu và đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu của Chấp hành viên.

Kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ được giao là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, là cơ sở để chi thu nhập tăng thêm theo quy định hiện hành và bình xét thi đua khen thưởng năm 2014 đối với các cơ quan Thi hành án dân sự và Chấp hành viên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Bộ Tư pháp, Cục trưởng các Cục Thi hành án dân sự chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội (để phối hợp);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Ủy ban tư pháp Quốc hội (để phối hợp);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, TC THADS.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3005/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3005/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2013
Ngày hiệu lực06/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3005/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 3005/QĐ-BTP năm 2013 giao chỉ tiêu nhiệm vụ Thi hành án dân sự 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3005/QĐ-BTP năm 2013 giao chỉ tiêu nhiệm vụ Thi hành án dân sự 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3005/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýHà Hùng Cường
        Ngày ban hành06/12/2013
        Ngày hiệu lực06/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3005/QĐ-BTP năm 2013 giao chỉ tiêu nhiệm vụ Thi hành án dân sự 2014

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3005/QĐ-BTP năm 2013 giao chỉ tiêu nhiệm vụ Thi hành án dân sự 2014

            • 06/12/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực