Quyết định 301/QĐ-BNN-TC

Quyết định 301/QĐ-BNN-TC năm 2011 phê duyệt chủ trương sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ năm 2011 của Trường Cao đẳng nghề Cơ điện xây dựng Tam Điệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 301/QĐ-BNN-TC phê duyệt chủ trương sửa chữa lớn


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 301/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG SỬA CHỮA LỚN, XÂY DỰNG NHỎ NĂM 2011 CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG TAM ĐIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ các Luật: Xây dựng số 16/2003/QH11; số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009; số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 85/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 415/QĐ-BNN-TC ngày 09/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT v/v phê duyệt kế hoạch mua sắm, sửa chữa lớn năm 2011 của Trưởng Cao đẳng nghề Cơ điện xây dựng Tam Điệp;
Xét đề nghị của Trường Cao đẳng nghề Cơ điện xây dựng Tam Điệp v/v xin phê duyệt danh mục tài sản mua sắm và các hạng mục xây dựng nhỏ, sửa chữa lớn năm 2011 tại Tờ trình số 236 TTr/Tr.CĐN/TC-KT ngày 21/3/2011 và hồ sơ kèm theo;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ năm 2011 của Trường Cao đẳng nghề Cơ điện xây dựng Tam Điệp, gồm các nội dung sau:

1. Tên công trình, hạng mục công trình:

1.1. Hạng mục: Cải tạo và nâng cấp sân trường

- Diện tích: 45m x 43m = 1.980 m2

- Các công việc chủ yếu: Tháo dỡ công trình cũ; Làm tốt nền sân; Lát gạch bê tông chèn chịu lực

- Mức đầu tư dự kiến: 450 triệu đồng

1.2. Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp đường trục chính nội bộ trường

- Diện tích: 230m x 9m = 2.070 m2

- Các công việc chủ yếu: Phá dỡ công trình cũ; Làm cốt đường; Xây dựng hệ thống thu, thoát nước, làm bo đường; Rải bê tông atphan

- Mức đầu tư dự kiến: 450 triệu đồng

1.3. Hạng mục: Sửa chữa nâng cấp 02 nhà xưởng thực hành thực tập

- Diện tích: (87 x 12) m2/xưởng x 2 xưởng = 2.088  (m2)

- Các công việc chủ yếu: Tháo dỡ công trình cũ; Đổ bê tông chống thấm mái; Lắp đặt hệ thống ống thoát nước mái; Sản xuất và lắp dựng vách ngăn; Trát và vá lại tường, trụ và quét vôi ve; Lát gạch toàn bộ hiên bằng gạch đất nung; Lắp dựng cửa đi khung thép hộp bịt tôn

- Mức đầu tư dự kiến: 350 triệu đồng

1.4. Hạng mục: Sửa chữa nâng cấp 02 phòng học chính trị

- Tổng diện tích: 350 m2

- Các công việc chủ yếu: Phá dỡ công trình cũ; Lắp đặt mới hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống quạt mát; Trát lại toàn bộ trần, tường; Xây mới bục giảng; Lắp đặt mới cửa đi; Lăn sơn trong nhà; Lát lại toàn bộ nền nhà, sàn nhà; Sơn lại hoa văn sắt cửa sổ bằng sơn tổng hợp màu nâu; Sản xuất cửa đi và hoa văn sắt cửa sổ.

- Mức đầu tư dự kiến: 500 triệu đồng

2. Địa điểm xây dựng: Trong khuôn viên Trường Cao đẳng nghề Cơ điện xây dựng Tam Điệp, Phường Trung Sơn - Thị xã Tam Điệp - Tỉnh Ninh Bình.

3. Tổng mức đầu tư: 1.750 triệu đồng (Một tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng)

4. Nguồn kinh phí: Nguồn học phí được để lại chi và nguồn thu khác

5. Thời gian thực hiện: Trong năm 2011

Điều 2. Căn cứ Quyết định được phê duyệt, Thủ trưởng đơn vị triển khai các nội dung sửa chữa lớn theo đúng quy định tại các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Xây dựng Tam Điệp và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phan Ngọc Thủy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 301/QĐ-BNN-TC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu301/QĐ-BNN-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2011
Ngày hiệu lực25/03/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 301/QĐ-BNN-TC

Lược đồ Quyết định 301/QĐ-BNN-TC phê duyệt chủ trương sửa chữa lớn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 301/QĐ-BNN-TC phê duyệt chủ trương sửa chữa lớn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu301/QĐ-BNN-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýPhan Ngọc Thuỷ
        Ngày ban hành25/03/2011
        Ngày hiệu lực25/03/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 301/QĐ-BNN-TC phê duyệt chủ trương sửa chữa lớn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 301/QĐ-BNN-TC phê duyệt chủ trương sửa chữa lớn

            • 25/03/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/03/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực