Quyết định 3012/QĐ-UBND

Quyết định 3012/QĐ-UBND năm 2018 quy định về giá lúa để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3012/QĐ-UBND 2018 quy định giá lúa để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3012/QĐ-UBND

An Giang, ngày 28 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ LÚA THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 89 TC/TCT ngày 09/11/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Xét tờ trình số 2213/CT-TTr ngày 15/11/2018 của Cục Thuế về giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá lúa để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 là 4.000 đồng/kg (Bốn ngàn đồng/kg).

Điều 2. Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan thông tin đại chúng và các ngành có liên quan tổ chức triển khai Quyết định này đến nhân dân và các đối tượng nộp thuế để biết và chấp hành tốt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (b/c);
- TT. TU, HĐND, UBMTTQ tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố;
- Chánh, Phó CVP - Đinh Minh Hoàng;
- Lưu: VT, KTTH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2018
Ngày hiệu lực28/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3012/QĐ-UBND 2018 quy định giá lúa để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3012/QĐ-UBND 2018 quy định giá lúa để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýLê Văn Nưng
        Ngày ban hành28/11/2018
        Ngày hiệu lực28/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3012/QĐ-UBND 2018 quy định giá lúa để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp An Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3012/QĐ-UBND 2018 quy định giá lúa để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp An Giang

            • 28/11/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/11/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực