Quyết định 3013/QĐ-UBND

Quyết định 3013/QĐ-UBND năm 2007 huỷ bỏ Quyết định 14/2007/QĐ-UBND và Quyết định 19/2007/QĐ-UBND do tỉnh Sơn La ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3013/QĐ-UBND năm 2007 huỷ bỏ Quyết định 19/2007/QĐ-UBND Sơn La


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3013/QĐ-UBNDD

Sơn La, ngày 20 tháng 12 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2007/QĐ-UBND NGÀY 24/5/2007 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2007/QĐ-UBND NGÀY 21/9/2007CỦA UBND TỈNH SƠN LA

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Điều 94, Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Điều 3, Điều 11 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004; Điều 10, Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Văn bản số 401/STP-KTVB ngày 26/10/2007 của Sở Tư pháp về việc báo cáo kết quả kiểm tra, văn bản;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 579/TTr-SXD ngày 05/12/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND ngày 24/5/2007 và Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 21/9/2007 của UBND tỉnh Sơn La.

Điều 2. Việc áp giá đền bù các hạng mục công trình thuộc diện phải đền bù di chuyển trên địa bàn huyện lỵ Quỳnh Nhai thực hiện theo Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 04/4/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành đơn giá bồi thường tài sản, cây cối hoa mầu và chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La và Quyết định số 2441/QĐ-UBND ngày 18/10/2007 về việc điều chỉnh, bổ sung đơn giá bồi thường ban hành kèm theo Quyết định số 742/QĐ-UBND ngày 04/4/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Công nghiệp; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai; Giám đốc Ban quản lý dự án di dân tái định cư, Điện lực Sơn La và các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo;
- LĐVP - CVCK VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT-Châu 40b.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Chí Thức

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2007
Ngày hiệu lực20/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3013/QĐ-UBND năm 2007 huỷ bỏ Quyết định 19/2007/QĐ-UBND Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3013/QĐ-UBND năm 2007 huỷ bỏ Quyết định 19/2007/QĐ-UBND Sơn La
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3013/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
       Người kýHoàng Chí Thức
       Ngày ban hành20/12/2007
       Ngày hiệu lực20/12/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 3013/QĐ-UBND năm 2007 huỷ bỏ Quyết định 19/2007/QĐ-UBND Sơn La

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 3013/QĐ-UBND năm 2007 huỷ bỏ Quyết định 19/2007/QĐ-UBND Sơn La

        • 20/12/2007

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 20/12/2007

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực