Quyết định 302-BYT/QĐ

Quyết định 302-BYT/QĐ năm 1960 Quy định nhiệm vụ và chấn chỉnh lại tổ chức của Viện Vi trùng học do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 302-BYT/QĐ Quy định nhiệm vụ và chấn chỉnh lại tổ chức của Viện Vi trùng học đã được thay thế bởi Quyết định 291-BYT/QĐ sáp nhập Viện Vi trùng và Viện vệ sinh thành Viện Vệ sinh dịch tễ học trực thuộc Bộ Y tế và được áp dụng kể từ ngày 09/04/1961.

BỘ Y TẾ
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 302-BYT/QĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 1960 

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ VÀ CHẤN CHỈNH LẠI TỔ CHỨC CỦA VIỆN VI TRÙNG HỌC

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 615-ZYO/NĐ/3A ngày của Bộ Y tế sắp xếp tổ chức các cơ quan trực thuộc Bộ;
Căn cứ Nghị định số 382-BYT/NĐ ngày 04-4-1957 sát nhập cơ sở Viện Pasteur cũ Hà Nội vào Viện Vi trùng học;
Thi hành chủ trương kiện toàn Tổ chức, chấn chỉnh biên chế, sắp xếp cán bộ của Đảng và Chính phủ;
Xét nhu cầu công tác và theo đề nghị của các ông Giám đốc Viện Vi trùng học, Giám đốc Vụ phòng bệnh chữa bệnh và Giám đốc Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay quy định nhiệm vụ và chấn chỉnh lại tổ chức của Viện Vi trùng học như sau:

A. NHIỆM VỤ:

Nghiên cứu các loại vi trùng, trực tiếp sản xuất sinh hóa kháng nguyên để phòng dịch và chống dịch, đào tạo cán bộ chuyên khoa về vi trùng.

B. TỔ CHỨC:

Viện Vi trùng học có một Ban Giám đốc điều khiển chung và các tổ chức như sau:

a) 4 phòng chuyên môn:

1. Phòng Sản xuất

2. Phòng Vi trùng

3. Phòng Siêu vi trùng

4. Phòng Dịch tễ.

b) 2 phòng giúp việc:

1. Phòng Hành chính Tổ chức

2. Phòng Quản trị.

c) Về tổ chức cụ thể của mỗi phòng, Ban Giám đốc Viện căn cứ vào tính chất công tác của từng phòng mà chia ra từng tổ công tác cho hợp lý.

Điều 2. - Những văn bản trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. - Ban Giám đốc Viện Vi trùng học và các ông Chánh văn phòng, Giám đốc Vụ Phòng bệnh chữa bệnh, Giám đốc Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
BÁC SĨ
 


 
Phạm Ngọc Thạch

 

Thuộc tính văn bản 302-BYT/QĐ
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 302-BYT/QĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/06/1960
Ngày hiệu lực 30/06/1960
Ngày công báo 29/06/1960
Số công báo Số 27
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 09/04/1961
Cập nhật năm ngoái

Lược đồ văn bản

Quyết định 302-BYT/QĐ Quy định nhiệm vụ và chấn chỉnh lại tổ chức của Viện Vi trùng học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 302-BYT/QĐ Quy định nhiệm vụ và chấn chỉnh lại tổ chức của Viện Vi trùng học
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 302-BYT/QĐ
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Người ký Phạm Ngọc Thạch
Ngày ban hành 15/06/1960
Ngày hiệu lực 30/06/1960
Ngày công báo 29/06/1960
Số công báo Số 27
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 09/04/1961
Cập nhật năm ngoái

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất