Quyết định 3020/QĐ-BKHCN

Quyết định 3020/QĐ-BKHCN năm 2010 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3020/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3020/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 6 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.

TCVN 6818-1:2010

ISO 4254-1:2008

Máy nông nghiệp - An toàn - Phần 1: Yêu cầu chung

2.

TCVN 6818-5:2010

ISO 4254-5:2008

Máy nông nghiệp - An toàn - Phần 5: Máy làm đất dẫn động bằng động cơ

3.

TCVN 6818-8:2010

ISO 4254-8:2009

Máy nông nghiệp - An toàn - Phần 8: Máy rắc phân thể rắn

4.

TCVN 6818-9:2010

ISO 4254-9:2008

Máy nông nghiệp - An toàn - Phần 9: Máy gieo hạt

5.

TCVN 6818-10:2010

ISO 4254-10:2009

Máy nông nghiệp - An toàn - Phần 10: Máy giũ và máy cào kiểu quay

6.

TCVN 8657:2010

ISO 19472:2006

Máy lâm nghiệp - Tời - Kích thước, tính năng và an toàn

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3020/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3020/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2010
Ngày hiệu lực31/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3020/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 3020/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3020/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3020/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýNguyễn Quân
        Ngày ban hành31/12/2010
        Ngày hiệu lực31/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3020/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3020/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

            • 31/12/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/12/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực