Quyết định 3024/QĐ-TCHQ

Quyết định 3024/QĐ-TCHQ năm 2015 về công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan do Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3024/QĐ-TCHQ công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3024/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

n cứ Lut Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận đại lý làm thủ tục hải quan gửi kèm công văn số 01-2015/DLHQ-VH ngày 14/8/2015 của Công ty TNHH Dịch vụ vận tải và thương mại Việt Hoa;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận:

Công ty TNHH Dịch vụ vận tải và thương mại Việt Hoa.

Mã số thuế: 0301972094.

Địa chỉ: 284 Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301972094 do Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hồ Chí Minh chứng nhận ln đầu ngày 19/4/2000.

Đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Công ty TNHH Dịch vụ vận tải và thương mại Việt Hoa có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3458/HQHCM-GSQL ngày 26/9/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Điều 3. Các ông (bà) Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ vận tải và thương mại Việt Hoa, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hi quan và Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục CNTT&TKHQ;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3024/QĐ-TCHQ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3024/QĐ-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/10/2015
Ngày hiệu lực07/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3024/QĐ-TCHQ

Lược đồ Quyết định 3024/QĐ-TCHQ công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3024/QĐ-TCHQ công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3024/QĐ-TCHQ
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Cẩn
        Ngày ban hành07/10/2015
        Ngày hiệu lực07/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3024/QĐ-TCHQ công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3024/QĐ-TCHQ công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan

            • 07/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực