Quyết định 3033/QĐ-BKHCN

Quyết định 3033/QĐ-BKHCN năm 2010 hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3033/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3033/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎ TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ 03 Tiêu chuẩn Việt Nam sau đây:

1.

TCVN 6332:1997

CAC/RM 3:1969

Đường – Xác định sự mất khối lượng khi sấy ở 105 oC trong 3 giờ (Phương pháp của ICUMSA)

2.

TCVN 6333:2001

Đường trắng – Phương pháp xác định độ màu – Phương pháp chính thức

3.

TCVN 7275:2003

GS 2/3-23:1994

Xác định hàm lượng asen và chì trong đường trắng bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3033/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3033/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2010
Ngày hiệu lực31/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3033/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 3033/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3033/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3033/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýNguyễn Quân
        Ngày ban hành31/12/2010
        Ngày hiệu lực31/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3033/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3033/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam

            • 31/12/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/12/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực