Quyết định 3037/QĐ-BKHCN

Quyết định 3037/QĐ-BKHCN năm 2010 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3037/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3037/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 8 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.

TCVN 8598:2010

ISO 5742:2004

Kìm và kìm cắt - Thuật ngữ

2.

TCVN 8599:2010

ISO 5745:2004

Kìm và kìm cắt - Kìm cặp và thao tác bằng tay - Kích thước và các giá trị thử nghiệm.

3.

TCVN 8600:2010

ISO 5746:2004

Kìm và kìm cắt - Kìm thông dụng và kìm điện - Kích thước và các giá trị thử nghiệm

4.

TCVN 8601:2010

ISO 5747:1995

Kìm và kìm cắt - Kìm cắt ngang, cắt mặt đầu và cắt cạnh có tay đòn trợ lực - Kích thước và các giá trị thử nghiệm

5.

TCVN 8602:2010

ISO 5748:2004

Kìm và kìm cắt - Kìm cắt mặt đầu - Kích thước và các giá trị thử nghiệm

6.

TCVN 8603:2010

ISO 5749:2004

Kìm và kìm cắt - Kìm cắt cạnh - Kích thước và các giá trị thử nghiệm

7.

TCVN 8604:2010

ISO 8976:2004

Kìm và kìm cắt - Kìm cặp nhiều nấc - Kích thước và các giá trị thử nghiệm

8.

TCVN 8605:2010

ISO 9242:1988

Kìm và kìm cắt - Kìm thợ xây dựng - Kích thước và các giá trị thử nghiệm

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3037/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3037/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/2010
Ngày hiệu lực31/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3037/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 3037/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3037/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3037/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýNguyễn Quân
        Ngày ban hành31/12/2010
        Ngày hiệu lực31/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3037/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3037/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

            • 31/12/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/12/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực