Quyết định 304-CP

Quyết định 304-CP năm 1977 về việc thành lập Ủy ban Việt Nam đoàn kết hữu nghị với nhân dân cả nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 304-CP thành lập Ủy ban Việt Nam đoàn kết hữu nghị với nhân dân cả nước


HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 

Số : 304-CP

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ỦY BAN VIỆT NAM ĐOÀN KẾT HỮU NGHỊ VỚI NHÂN DÂN CẢ NƯỚC

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ luật số 102-SL/L4 ngày 20-5-1957 quy định quyền lập hội;
Căn cứ quyết định số 40-CP ngày 26-2-1970 về việc chuyển giao một số nhiệm vụ của Bộ Nội vụ về Phủ thủ tướng;
Theo đề nghị của Ban quốc tế nhân dân,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay cho phép thành lập Ủy ban Việt Nam đoàn kế hữu nghị với nhân dân của nước. Ủy ban Việt Nam đoàn kết hữu nghị với nhân dân các nước hoạt động theo điều lệ của Ủy ban kèm theo quyết định này.

Điều 2. – Các đồng chí Trưởng ban Ban quốc tế nhân dân và Ban tổ chức của Chính phủ có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ.
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Hùng.

 

 

ĐIỀU LỆ

CỦA TỔ CHỨC ỦY BAN VIỆT NAM ĐOÀN KẾT HỮU NGHỊ VỚI NHÂN DÂN CÁC NƯỚC

1. Tên gọi:

Ủy ban Việt Nam đoàn kết hữu nghị với nhân dân cả nước.

2. Mục đích, tính chất : là một tổ chức nhân dân, lập ra nhằm mục đích :

a) Tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới;

b) Củng cố, duy trì và phát triển tình cảm tốt đẹp của nhân dân thế giới đối với nhân dân Việt Nam. Tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân các nước đối với sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa.

c) Ủng hộ và giúp đỡ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân các nước trên thế giới chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới, vì những mục tiêu cao cả; hòa bình độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

3. Nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban Việt Nam đoàn kết hữu nghị với nhân dân các nước

a) Nội dung hoạt động

- Giới thiệu sự nghiệp đấu tranh cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta với nhân dân các nước trên thế giới. Trên cơ sở đó, tranh thủ sự hiểu biết, đồng tình ủng hộ và giúp đỡ ngày càng rộng rãi và mạnh mẽ của nhân dân các nước trên thế giới về tinh thần, chính trị và vật chất đối với sự nghiệp đấu tranh cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta.

- Giới thiệu với nhân dân ta sự nghiệp đấu tranh cách mạng và xây dựng đất nước của nhân dân các nước trên thế giới nhằm tăng cường lòng yêu nước và tinh thần quốc tế vô sản của nhân dân ta, động viên nhân dân ta ra sức xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, đồng thời tăng cường tinh thần đoàn kết hữu nghị, ủng hộ và giúp đỡ công cuộc đấu tranh cách mạng và xây dựng đất nước của nhân dân các nước trên thế giới.

b) Phương thức hoạt động:

- Hoạt động của Ủy ban Việt Nam đoàn kết hữu nghị với nhân dân các nước có tính chất quần chúng như tổ chức nói chuyện, mít tinh, chiếu phim, triển lãm, tọa đàm, viết báo, xuất bản sách v.v…

- Ủy ban sẽ tiếp các đoàn đại biểu nhân dân các nước tới thăm hữu nghị nước ta và cử các đoàn đại biểu nhân dân ta đi thăm hữu nghị nhân dân cả nước.

- Ủy ban Việt Nam đoàn kết hữu nghị với nhân dân các nước sẽ phối hợp và cộng tác chặt chẽ với các tổ chức nhân dân, các tổ chức hòa bình, đoàn kết hữu nghị sẵn có trong mọi hoạt động.

Các Ủy ban đoàn kết, các hội hữu nghị tay đôi giữa nhân dân ta và nhân dân từng nước trên thế giới đã được lập ra trước đây vẫn tồn tại và đẩy mạnh hoạt động của mình.

- Ủy ban sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan thông tin, tuyên truyền của Nhà nước để trao đổi và thực hiện những nội dung tuyên truyền giới thiệu nước ta ra thế giới và tuyên truyền giới thiệu công cuộc đấu tranh và xây dựng của nhân dân các nước với nhân dân ta.

- Khi hoạt động tại các địa phương trong cả nước, Ủy ban Việt Nam đoàn kết hữu nghị với nhân dân các nước sẽ dựa vào các tổ chức địa phương của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong mặt trận, các sở, phòng ngoại vụ của các Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố.

4. Tổ chức của Ủy ban và bộ máy làm việc:

Ủy ban Việt Nam đoàn kết hữu nghị với nhân dân các nước và bộ máy làm việc của Ủy ban được tổ chức theo phương châm: tiêu biểu cho cả nước, gọn nhẹ, hợp lý, phù hợp với công việc thực tế của Ủy ban.

a) Ủy ban có Đoàn chủ tịch và Ban thư ký gồm các đồng chí chủ chốt của các tổ chức hòa bình, đoàn kế hữu nghị và của các đoàn thể nhân dân.

b) Ngoài cơ quan trung ương của Ủy ban đóng tại Hà Nội, sẽ tiến tới lập một phân ban của Ủy ban Việt Nam đoàn kết hữu nghị với nhân dân các nước tại thành phố Hồ Chí Minh.

Sau này, khi xét thấy cần thiết, có thể lập thêm các phân ban ở các tỉnh, thành phố khác xã trung ương.

c) Bộ máy giúp việc của Ủy ban hiện nay là bộ máy của cơ quan Ban quốc tế nhân dân.

5. Trụ sở của Ủy ban :

a) Tại Hà Nội:

Trụ sở của Ủy ban Việt Nam đoàn kết hữu nghị với nhân dân các nước cần có bộ mặt tương đối khang trang và sẽ là nơi đón tiếp nhiều khách quốc tế thuộc nhiều thành phần xã hội khách nhau từ tất cả các nước trên thế giới đến thăm ta.

Trong khi chờ đợi có được một ngôi nhà đáp ứng yêu cầu trên đây, trụ sở của Ủy ban Việt Nam đoàn kết hữu nghị với nhân dân các nước tạm đặt tại trụ sở của Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số 46 Tràng Thi Hà Nội.

b) Tại Thành phố Hồ Chí Minh

Cũng cần có một trụ sở tương đối khang trang của Ủy ban Việt Nam đoàn kết hữu nghị với nhân dân các nước tại thành phố Hồ Chí Minh.

6. Sinh hoạt

a) Cứ giữa năm và cuối năm, Đoàn chủ tịch của Ủy ban Việt Nam đoàn kết hữu nghị với nhân dân các nước họp một lần để kiểm điểm công tác đã qua và bàn định chương trình công tác thời gian sau đó.

Ban thư ký có trách nhiệm chuẩn bị và báo cáo về công tác trong các kỳ hội nghị của Đoàn chủ tịch và dự thảo chương trình công tác sau đó để Đoàn chủ tịch quyết định.

b) Đoàn chủ tịch phân công một vị thường trực thay mặt Đoàn chủ tịch chỉ đạo Ban thư ký tiến hành công việc của Ủy ban, rồi thông báo lại với các vị trong Ủy ban.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 304-CP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu304-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/1977
Ngày hiệu lực02/12/1977
Ngày công báo31/12/1977
Số công báoSố 10
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 304-CP thành lập Ủy ban Việt Nam đoàn kết hữu nghị với nhân dân cả nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 304-CP thành lập Ủy ban Việt Nam đoàn kết hữu nghị với nhân dân cả nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu304-CP
        Cơ quan ban hànhHội đồng Chính phủ
        Người kýPhạm Hùng
        Ngày ban hành17/11/1977
        Ngày hiệu lực02/12/1977
        Ngày công báo31/12/1977
        Số công báoSố 10
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 304-CP thành lập Ủy ban Việt Nam đoàn kết hữu nghị với nhân dân cả nước

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 304-CP thành lập Ủy ban Việt Nam đoàn kết hữu nghị với nhân dân cả nước

             • 17/11/1977

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/12/1977

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/12/1977

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực