Quyết định 304/QĐ-BTC

Quyết định 304/QĐ-BTC năm 2014 phê duyệt Kế hoạch hành động trung hạn giai đoạn 2014-2016 thực hiện chiến lược tài chính đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 304/QĐ-BTC năm 2014 Kế hoạch trung hạn 2014 2016 chiến lược tài chính 2020


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 304/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2014-2016 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH ĐẾN NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược tài chính đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 224/QĐ-BTC ngày 30 tháng 1 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Chương trình hành động của ngành Tài chính triển khai thực hiện Chiến lược tài chính đến năm 2020;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tài liệu Kế hoạch hành động trung hạn giai đoạn 2014 - 2016 (Tài liệu MTAP) triển khai thực hiện Chiến lược tài chính đến năm 2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Các đơn vị chủ trì các đề án được giao có trách nhiệm chủ động triển khai theo đúng kế hoạch, định kỳ hàng năm (trước ngày 15 tháng 12) có báo cáo về Viện Chiến lược và Chính sách tài chính kết quả và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan vận động và khai thác các nguồn lực ngoài nước để hỗ trợ triển khai các nội dung của Kế hoạch hành động trung hạn giai đoạn 2014 - 2016, đồng thời chủ động cung cấp cho các nhà tài trợ thông tin về tiến độ cải cách tài chính công của Việt Nam.

3. Cục Kế hoạch tài chính chủ trì trình Bộ phê duyệt, bố trí nguồn kinh phí cho từng đơn vị thuộc Bộ để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hành động trung hạn giai đoạn 2014 - 2016.

4. Vụ Pháp chế rà soát chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài chính hàng năm để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ cải cách.

5. Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính cập nhật hàng năm Kế hoạch hành động trung hạn triển khai thực hiện Chiến lược tài chính đến năm 2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, CLTC.

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 304/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu304/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/02/2014
Ngày hiệu lực17/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 304/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 304/QĐ-BTC năm 2014 Kế hoạch trung hạn 2014 2016 chiến lược tài chính 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 304/QĐ-BTC năm 2014 Kế hoạch trung hạn 2014 2016 chiến lược tài chính 2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu304/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐinh Tiến Dũng
        Ngày ban hành17/02/2014
        Ngày hiệu lực17/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 304/QĐ-BTC năm 2014 Kế hoạch trung hạn 2014 2016 chiến lược tài chính 2020

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 304/QĐ-BTC năm 2014 Kế hoạch trung hạn 2014 2016 chiến lược tài chính 2020

            • 17/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực