Quyết định 3040/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định 3040/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 về cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3040/QĐ-BNN-KHCN cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3040/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 69/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

Căn cứ Thông tư số 50/TT-BNNPTNT ngày 17/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện Quyết định số 69/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

Căn cứ Biên bản họp Tổ thẩm định Hồ sơ đề nghị công nhận Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thành lập theo Quyết định số 2951/BNN-KHCN ngày 01/12/2011, họp ngày 09/12/2011;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho:

- Tên doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn Agrivina

- Tên viết tắt: Agrivina Ltd.

- Tên bằng tiếng nước ngoài: Agrivina Ltd

- Địa chỉ trụ sở chính: 450 Nguyên Tử Lực, TP. Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 063 3824956      Fax: 063 3824655

- Giấy chứng nhận đầu tư số: 421043000175 do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 21 tháng 02 năm 2011

- Hoạt động nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: trồng và nhân giống hoa quy mô công nghiệp

Hiệu lực của Giấy chứng nhận: 05 năm tính từ ngày cấp Giấy chứng nhận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tổng Giám đốc công ty Trách nhiệm hữu hạn Agrivina và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Cục Trồng trọt;
- Ban ĐM&QLDNNN;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3040/QĐ-BNN-KHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3040/QĐ-BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2011
Ngày hiệu lực12/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3040/QĐ-BNN-KHCN

Lược đồ Quyết định 3040/QĐ-BNN-KHCN cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3040/QĐ-BNN-KHCN cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3040/QĐ-BNN-KHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýBùi Bá Bổng
        Ngày ban hành12/12/2011
        Ngày hiệu lực12/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3040/QĐ-BNN-KHCN cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3040/QĐ-BNN-KHCN cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp

            • 12/12/2011

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/12/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực