Quyết định 3055/2010/QĐ-UBND

Quyết định 3055/2010/QĐ-UBND điều chỉnh tỷ lệ (%) trích để lại cho đơn vị thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam tại Điều 3 Quyết định 3219/2007/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

Quyết định 3055/2010/QĐ-UBND điều chỉnh tỷ lệ (%) trích để lại cho đơn vị thu đã được thay thế bởi Quyết định 3292/2014/QĐ-UBND thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài Quảng Ninh và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 3055/2010/QĐ-UBND điều chỉnh tỷ lệ (%) trích để lại cho đơn vị thu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3055/2010/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 12 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ (%) TRÍCH ĐỂ LẠI CHO ĐƠN VỊ THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM TẠI ĐIỀU 3 QUYẾT ĐỊNH SỐ 3219/2007/QĐ-UBND NGÀY 06/9/2007 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND ngày 06/8/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI - kỳ họp thứ 20 “Về việc quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt; quy định thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; sửa đổi quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; điều chỉnh tỷ lệ (%) trích để lại đối với Ban quản lý cửa khẩu Móng Cái và đơn vị thu một số khoản lệ phí”;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2736/TC-QLG ngày 15/9/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Điều chỉnh tỷ lệ (%) trích để lại cho đơn vị thu Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam quy định tại Điều 3 Quyết định số 3219/2007/QĐ-UBND ngày 06/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

+ Sở Lao động Thương binh và xã hội nộp 100% số lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước.

+ Ban quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh - đơn vị được ủy quyền thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp, được để lại 50% trên tổng số lệ phí thu được để phục vụ cho công tác thu, số còn lại 50% nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

- Các nội dung khác không đề cập tại Quyết định này được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 3219/2007/QĐ-UBND ngày 06/9/2007 và Quyết định số 3648/2009/QĐ-UBND ngày 18/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nhữ Thị Hồng Liên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3055/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3055/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2010
Ngày hiệu lực22/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3055/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3055/2010/QĐ-UBND điều chỉnh tỷ lệ (%) trích để lại cho đơn vị thu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3055/2010/QĐ-UBND điều chỉnh tỷ lệ (%) trích để lại cho đơn vị thu
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3055/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýNhữ Thị Hồng Liên
       Ngày ban hành12/10/2010
       Ngày hiệu lực22/10/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2015
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 3055/2010/QĐ-UBND điều chỉnh tỷ lệ (%) trích để lại cho đơn vị thu

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 3055/2010/QĐ-UBND điều chỉnh tỷ lệ (%) trích để lại cho đơn vị thu