Quyết định 3056/QĐ-UBND

Quyết định 3056/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ

Quyết định 3056/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính Sở Nội Vụ Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 2131/QĐ-UBND 2014 công bố thủ tục hành chính mới Sở Nội vụ Cần Thơ và được áp dụng kể từ ngày 07/08/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 3056/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính Sở Nội Vụ Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3056/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 04 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 546/TTr-SNgV ngày 23 tháng 11 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 64 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định: số 1733/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2010, số 1594/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Như Điều 3;
- VP.UBND thành phố (3E, 3G, 7);
- Lưu: VT, KH3

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3056/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3056/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2012
Ngày hiệu lực04/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/08/2014
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3056/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3056/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính Sở Nội Vụ Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3056/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính Sở Nội Vụ Cần Thơ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3056/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
       Người kýNguyễn Thanh Sơn
       Ngày ban hành04/12/2012
       Ngày hiệu lực04/12/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/08/2014
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 3056/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính Sở Nội Vụ Cần Thơ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 3056/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính Sở Nội Vụ Cần Thơ