Quyết định 306/QĐ-NHNN

Quyết định 306/QĐ-NHNN năm 2008 điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn và lãi suất chiết khấu do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Quyết định 306/QĐ-NHNN điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn và lãi suất chiết khấu đã được thay thế bởi Quyết định 1098/QĐ-NHNN 2008 lãi suất tái cấp vốn lãi suất chiết khấu và được áp dụng kể từ ngày 19/05/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 306/QĐ-NHNN điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn và lãi suất chiết khấu


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 306/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT TÁI CẤP VỐN VÀ LÃI SUẤT CHIẾT KHẤU

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định các mức lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như sau:

1. Lãi suất tái cấp vốn là 7,5%/năm.

2. Lãi suất chiết khấu là 6,0%/năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2008, thay thế Quyết định số 1746/QĐ-NHNN ngày 01 tháng 12 năm 2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn và lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban lãnh đạo NHNN;
- Lưu: VP, Vụ CSTT.

THỐNG ĐỐC
Nguyễn Văn Giàu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 306/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu306/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2008
Ngày hiệu lực01/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 306/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 306/QĐ-NHNN điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn và lãi suất chiết khấu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 306/QĐ-NHNN điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn và lãi suất chiết khấu
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu306/QĐ-NHNN
      Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
      Người kýNguyễn Văn Giàu
      Ngày ban hành30/01/2008
      Ngày hiệu lực01/02/2008
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2008
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 306/QĐ-NHNN điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn và lãi suất chiết khấu

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 306/QĐ-NHNN điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn và lãi suất chiết khấu