Quyết định 3066/QĐ-UBND

Quyết định 3066/QĐ-UBND năm 2010 thành lập Trung tâm Tư vấn đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3066/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Tư vấn đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3066/QĐ-UBND

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐẤU THẦU VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TRỰC THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 05 tháng 8 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 3472/TTr-SKHĐT ngày 14 tháng 5 năm 2010 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 954/TTr-SNV ngày 30 tháng 6 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Trung tâm Tư vấn đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trung tâm Tư vấn đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được cấp kinh phí hoạt động theo quy định của Nhà nước. Trung tâm được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định.

Trụ sở Trung tâm đặt tại số 30 - 32 Lê Thánh Tôn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Trung tâm Tư vấn đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư có nhiệm vụ:

1. Tư vấn lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định của Nhà nước;

2. Tư vấn đấu thầu các gói thầu thuộc dự án nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn ODA, các dự án khác khi có yêu cầu theo Luật Đấu thầu sửa đổi;

3. Xây dựng, phổ biến tờ tin, trang Web về đấu thầu và đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư để cung cấp dịch vụ thông tin đầu tư cho doanh nghiệp;

4. Thực hiện dịch vụ hỗ trợ thủ tục và tư vấn về đầu tư theo quy định Nhà nước;

5. Phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ liên quan lĩnh vực quản lý đầu tư, đấu thầu, quản lý đầu tư xây dựng;

6. Tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề theo đúng quy định Nhà nước;

7. Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá liên quan đến quá trình đấu thầu khi có yêu cầu.

Điều 3. Trung tâm Tư vấn đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư có Giám đốc phụ trách và có một số Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc.

Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định bổ nhiệm.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Tư vấn đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự có trình độ chuyên môn, đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ được giao; xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm phù hợp với quyết định này trình Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt.

Biên chế của Trung tâm Tư vấn đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư được Ủy ban nhân dân thành phố giao chung trong tổng số biên chế hành chính sự nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước thành phố, Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và Giám đốc Trung tâm Tư vấn đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Sở Tư pháp;
- Công an thành phố (PC.13);
- Ngân hàng Nhà nước thành phố;
- Sở Nội vụ (2b);
- VPUB: các PVP; Các Phòng CV;
- Lưu: VT, (VX/Nh) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3066/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3066/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2010
Ngày hiệu lực10/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3066/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3066/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Tư vấn đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3066/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Tư vấn đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3066/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoàng Quân
        Ngày ban hành10/07/2010
        Ngày hiệu lực10/07/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3066/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Tư vấn đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3066/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Tư vấn đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư

            • 10/07/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/07/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực