Quyết định 3067/QĐ-UBND

Quyết định 3067/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án mở rộng mạng cấp nước các nhà máy nước hiện hữu do tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3067/QĐ-UBND 2010 kế hoạch đấu thầu dự án mở rộng mạng cấp nước Bà Rịa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3067/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 23 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN MỞ RỘNG MẠNG CẤP NƯỚC CÁC NHÀ MÁY NƯỚC HIỆN HỮU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Xét đề nghị của Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn tại Công văn số 496/TTr-TTN ngày 22 tháng 10 năm 2010 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2088/SKHĐT-XDCB ngày 03 tháng 11 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án mở rộng mạng cấp nước các nhà máy nước hiện hữu như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng mạng cấp nước các nhà máy nước hiện hữu, tổng mức đầu tư: 36.203.374.000 đồng, trong đó:

Khoản mục

Chi phí (đ)

Tổng số

36.203.374.000

1. Chi phí xây dựng

29.719.900.000

2. Chi phí quản lý dự án

353.894.000

3. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

2.401.086.000

4. Chi phí khác

255.323.000

5. Chi phi dự phòng

3.291.216.000

2. Phần công việc đã thực hiện:

Stt

Tên gói thầu

Đơn vị thực hiện

Giá trị (đồng)

Hình thức lựa chọn

Thời gian thực hiện

Văn bản phê duyệt

01

Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình

Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiến Trúc Vũng Tàu

166.550.000

Chỉ định thầu

40 ngày

Chủ đầu tư

 

Tổng cộng giá trị đã thực hiện: 166.550.000 đồng

3. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: có giá trị 3.682.108.000 đồng. bao gồm:

- Chi phí ban quản lý dự án, tư vấn và chi phí khác : 390.892.000 đồng.

- Chi phí dự phòng  : 3.291.216.000 đồng.

4. Phần kế hoạch đấu thầu:

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Thời gian thực hiện hợp đồng

Loại hợp đồng

01

Tư vấn khảo sát địa hình lập thiết kế kỹ thuật

1.033.555.000

Chỉ định thầu

Qúy 4/2010

02 tháng

Theo đơn giá

02

Tư vấn lập thiết kế kỹ thuật – tổng dự toán

524.325.000

Chỉ định thầu

Qúy 4/2010

02 tháng

Trọn gói

03

Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật- tổng dự toán

80.541.000

Chỉ định thầu

Qúy 1/2011

01 tháng

Theo tỷ lệ %

04

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu

29.125.000

Chỉ định thầu

Qúy 1/2011

01 tháng

Theo tỷ lệ %

05

Tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu

43.800.000

Tư thực hiện

Qúy 1/2011

01 tháng

Theo tỷ lệ %

06

Tư vấn giám sát thi công xây lắp đường ống cấp nước

517.595.000

Chỉ định thầu

Qúy 1/2011

10 tháng

Theo tỷ lệ %

07

Tư vấn giám sát thi công xây lắp điện động lực, trạm biến áp và đường điện hạ thế

18.850.000

Chỉ định thầu

Qúy 1/2011

06 tháng

Theo tỷ lệ %

08

Tư vấn kiểm toán quyết toán

101.050.000

Chỉ định thầu

Qúy 4/2011

01 tháng

Theo tỷ lệ %

09

Bảo hiểm công trình

104.020.000

Chỉ định thầu

Qúy 1/2011

10 tháng

Trọn gói

10

Xây lắp đường ống cấp nước

28.675.900.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước, một túi hồ sơ

Qúy 1/2011

10 tháng

Theo đơn giá

11

Xây lắp hệ thống điện động lực, trạm biến áp và đường điện hạ thế

1.044.000.000

Chỉ định thầu

Qúy 1/2011

06 tháng

Theo đơn giá

Tổng cộng giá gói thầu: 32.172.161.000 đồng

- Giá gói thầu là giá tạm tính theo tổng mức đầu tư, sẽ chuẩn xác khi có thiết kế kỹ thuật – tổng dự toán được duyệt.

- Thời gian lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu là thời gian dự kiến, chủ đầu tư chỉ được tổ chức đấu thầu khi có kế hoạch vốn bố trí thực hiện dự án để đảm bảo nguồn vốn cho gói thầu theo quy định tại khoản 17 Điều 12 Luật Đấu thầu.

5. Nguồn tài chính: ngân sách tỉnh.

Điều 2. Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn là chủ đầu tư dự án mở rộng mạng cấp nước các nhà máy nước hiện hữu có trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch đấu thầu theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Ngọc Thới

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3067/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3067/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2010
Ngày hiệu lực23/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3067/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3067/QĐ-UBND 2010 kế hoạch đấu thầu dự án mở rộng mạng cấp nước Bà Rịa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3067/QĐ-UBND 2010 kế hoạch đấu thầu dự án mở rộng mạng cấp nước Bà Rịa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3067/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Ngọc Thới
        Ngày ban hành23/11/2010
        Ngày hiệu lực23/11/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3067/QĐ-UBND 2010 kế hoạch đấu thầu dự án mở rộng mạng cấp nước Bà Rịa

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3067/QĐ-UBND 2010 kế hoạch đấu thầu dự án mở rộng mạng cấp nước Bà Rịa

            • 23/11/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/11/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực