Quyết định 3077/QĐ-UBND

Quyết định 3077/QĐ-UBND năm 2016 về vận hành chính thức hệ thống thông tin quản lý Văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Quyết định 3077/QĐ-UBND 2016 vận hành chính thức hệ thống thông tin quản lý văn bản Vĩnh Long


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3077/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 22 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC VẬN HÀNH CHÍNH THỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11, ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP, ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;

Căn cứ Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hệ thống thông tin quản lý Văn bản chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Long,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đưa vào vận hành chính thức hệ thống thông tin quản lý Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Vĩnh Long trên Mạng tin học diện rộng của UBND tỉnh và mạng Internet, dùng chung cho các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên phạm vi toàn tỉnh, kể từ ngày 01/01/2017;

Địa chỉ truy cập khai thác sử dụng http://hscv.vinhlong.gov.vn.

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phân công cán bộ tiếp nhận, tổ chức đưa vào vận hành sử dụng hệ thống thông tin quản lý Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Vĩnh Long tại cơ quan, đơn vị thuộc quyền; giao nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt việc gởi, nhận văn bản hành chính trên môi trường mạng của cơ quan, đơn vị theo quy định của UBND tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức tỉnh Vĩnh Long; đảm bảo chuyển văn bản, hồ sơ điện tử thông suốt giữa các cơ quan, đơn vị và UBND tỉnh, kể từ ngày 01/01/2017 qua hệ thống ứng dụng thông tin Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Hệ thống thông tin quản lý Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Vĩnh Long vận hành chính thức từ ngày 01/01/2017 thay thế phần mềm quản lý Văn thư - hồ sơ công việc hiện đang sử dụng.

Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì tổ chức chuyển giao quản trị sử dụng Hệ thống thông tin quản lý Văn bản chỉ đạo, điều hành nêu trên cho các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; xây dựng trình UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý, vận hành hệ thống thông tin quản lý Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh thống nhất dùng chung trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, trong quý I năm 2017; chỉ đạo Trung tâm Tin học Văn phòng UBND tỉnh quản lý, kiểm tra, vận hành duy trì hoạt động hệ thống thông tin quản lý Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Vĩnh Long cho các cơ quan, đơn vị trên phạm vi toàn tỉnh.

Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm khai báo các tên miền sử dụng cho hệ thống thông tin quản lý Văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Vĩnh Long trên mạng Internet.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Giám đốc Trung tâm Tin học Văn phòng UBND tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lữ Quang Ngời

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3077/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3077/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2016
Ngày hiệu lực22/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3077/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3077/QĐ-UBND 2016 vận hành chính thức hệ thống thông tin quản lý văn bản Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3077/QĐ-UBND 2016 vận hành chính thức hệ thống thông tin quản lý văn bản Vĩnh Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3077/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýLữ Quang Ngời
        Ngày ban hành22/12/2016
        Ngày hiệu lực22/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3077/QĐ-UBND 2016 vận hành chính thức hệ thống thông tin quản lý văn bản Vĩnh Long

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3077/QĐ-UBND 2016 vận hành chính thức hệ thống thông tin quản lý văn bản Vĩnh Long

            • 22/12/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/12/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực