Quyết định 308/QĐ-UBND

Quyết định 308/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư Chỉnh trang tuyến đường nội thị thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 308/QĐ-UBND chỉnh trang tuyến đường nội thị Thuận An Phú Vang Thừa Thiên Huế 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 308/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CHỈNH TRANG MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG NỘI THỊ THỊ TRẤN THUẬN AN, HUYỆN PHÚ VANG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 75/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về công tác quy hoạch và quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2717/TTr-SKHĐT ngày 29 tháng 10 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Chỉnh trang một số tuyến đường nội thị thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Chỉnh trang một số tuyến đường nội thị thị trấn Thuận An.

2. Chủ đầu tư: Ban Đầu tư và Xây dựng huyện Phú Vang.

3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Từng bước hoàn chỉnh hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị Thuận An theo quy hoạch được duyệt, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

4. Nội dung và quy mô đầu tư:

Chỉnh trang, xây dựng hệ thống thoát nước dọc, hè đường, điện chiếu sáng một số tuyến đường nội thị thị trấn Thuận An với quy mô như sau:

a) Đường Lê Sỹ nối dài (từ QL49B ra biển), dài khoảng 287m, mặt cắt ngang đường Bn = 4,5m+7m+4,5m = 16m, trong đó:

- Đầu tư hệ thống thoát nước dọc tuyến, đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của khu vực.

- Hè đường mỗi bên rộng 4,5m, lát gạch, bố trí ô trồng cây, thảm cỏ. Trồng cây xanh trên toàn tuyến.

b) Đường nội thị Thuận An - Tuyến quy hoạch số 1, dài 765m, mặt cắt ngang đường Bn = 4,5m+7m+4,5m = 16m, trong đó:

- Đầu tư hệ thống thoát nước dọc tuyến đoạn còn lại (đã đầu tư khoảng 100m), đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của khu vực.

- Hè đường mỗi bên rộng 4,5m: lát gạch, bố trí bó vỉa, ô trồng cây, thảm cỏ, chưa lát gạch. Trồng cây xanh trên toàn tuyến.

c) Hệ thống điện chiếu sáng 5 tuyến: Đầu tư hệ thống điện chiếu sáng cột độc lập các tuyến quy hoạch số 3, số 4, số 5 và đường nội thị từ QL49A đi trung tâm hành chính, tổng chiều dài khoảng 3.054m; đoạn tuyến QL49B từ Siêu thị đến bãi tắm xã Phú Thuận, dài khoảng 1.330m: bố trí hệ thống chiếu sáng kết hợp với cột đường dây điện trung hạ thế sẵn có. Cải tạo hệ thống điện chiếu sáng tuyến QL49A đoạn từ cầu Diên Trường đến cầu Thuận An dài khoảng 1.500m.

5. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang.

6. Tổng mức đầu tư dự kiến: 11.950 triệu đồng.

7. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương.

8. Thời gian thực hiện dự án: 03 năm kể từ ngày khởi công.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Vang; Giám đốc Ban Đầu tư và Xây dựng huyện Phú Vang và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: LĐ và CV: P.ĐTXD;
- Lưu VT, XDHT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 308/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu308/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/02/2016
Ngày hiệu lực23/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 308/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 308/QĐ-UBND chỉnh trang tuyến đường nội thị Thuận An Phú Vang Thừa Thiên Huế 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 308/QĐ-UBND chỉnh trang tuyến đường nội thị Thuận An Phú Vang Thừa Thiên Huế 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu308/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành23/02/2016
        Ngày hiệu lực23/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 308/QĐ-UBND chỉnh trang tuyến đường nội thị Thuận An Phú Vang Thừa Thiên Huế 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 308/QĐ-UBND chỉnh trang tuyến đường nội thị Thuận An Phú Vang Thừa Thiên Huế 2016

            • 23/02/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/02/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực