Quyết định 3086/QĐ-UBND

Quyết định 3086/QĐ-UBND năm 2018 quy định về tỉ lệ quy đổi từ đơn vị m3 sang tấn đối với gỗ rừng trồng trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 3086/QĐ-UBND 2018 tỉ lệ quy đổi từ đơn vị m3 sang tấn đối với gỗ rừng Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3086/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 12 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TỈ LỆ QUY ĐỔI TỪ ĐƠN VỊ M3 SANG TẤN ĐỐI VỚI GỖ RỪNG TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 2504/SNN-KL ngày 27/8/2018,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Quy định tỉ lệ quy đổi từ đơn vị m3 sang tấn đối với gỗ rừng trồng trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:

TT

Loại gỗ

Theo độ tuổi

Dưới 7 năm (tấn)

Từ 7 đến dưới 10 năm (tấn)

Từ 10 năm trở lên (tấn)

1

Keo lá tràm

 

a

Gỗ gia dụng (m3)

0,80

0,90

1,10

b

Gỗ nguyên liệu giấy (m3)

0,75

0,80

0,90

2

Keo lai

 

 

 

a

Gỗ gia dụng (m3)

0,75

0,85

1,00

b

Gỗ nguyên liệu giấy (m3)

0,70

0,80

0,90

3

Bạch đàn

 

 

 

a

Gỗ gia dụng (m3)

0,85

0,95

1,10

b

Gỗ nguyên liệu giấy (m3)

0,80

0,85

1,00

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Châu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3086/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3086/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2018
Ngày hiệu lực12/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(16/04/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3086/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3086/QĐ-UBND 2018 tỉ lệ quy đổi từ đơn vị m3 sang tấn đối với gỗ rừng Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3086/QĐ-UBND 2018 tỉ lệ quy đổi từ đơn vị m3 sang tấn đối với gỗ rừng Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3086/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýTrần Châu
        Ngày ban hành12/09/2018
        Ngày hiệu lực12/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (16/04/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 3086/QĐ-UBND 2018 tỉ lệ quy đổi từ đơn vị m3 sang tấn đối với gỗ rừng Bình Định

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 3086/QĐ-UBND 2018 tỉ lệ quy đổi từ đơn vị m3 sang tấn đối với gỗ rừng Bình Định

             • 12/09/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/09/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực