Quyết định 31/2002/QĐ-BCN

Quyết định 31/2002/QĐ-BCN thành lập Ban Quản lý dự án Trung tâm quản lý khí mỏ than Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Quyết định 31/2002/QĐ-BCN thành lập Ban Quản lý dự án Trung tâm quản lý khí mỏ than Việt Nam đã được thay thế bởi Quyết định 5572/QĐ-BCT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật Bộ Công thương chủ trì hoặc liên tịch hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 05/11/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2002/QĐ-BCN thành lập Ban Quản lý dự án Trung tâm quản lý khí mỏ than Việt Nam


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 31/2002/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TRUNG TÂM QUẢN LÝ KHÍ MỎ THAN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ “Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng” ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ;
Trên cơ sở Quyết định số 2518/QĐ-KHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2001 của Bộ Công nghiệp phê duyệt dự án đầu tư “Trung tâm quản lý khí mỏ than Việt Nam”;
Xét đề nghị của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam tại Tờ trình số 1499/TT-HĐQT ngày 14 tháng 6 năm 2002;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý dự án (QLDA) Trung tâm quản lý khí mỏ than Việt Nam.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban QLDA thực hiện theo Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.

Ban Quản lý dự án được sử dụng con dấu và tài khoản của Tổng Công ty Than Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tổ chức bộ máy và nhân sự của Ban QLDA:

1. Ông Nguyễn Đức Tráng, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Than Việt Nam kiêm Trưởng Ban QLDA;

2. Ông Nguyễn Đức Trắc, Phó Ban Kế toán-Tài chính-Thống kê Tổng Công ty Than Việt Nam kiêm Kế toán trưởng Ban QLDA;

3. Ông Dương Văn Hoà, Trưởng Ban Đầu tư phát triển Tổng Công ty Than Việt Nam kiêm cán bộ Ban QLDA;

4. Ông Lê Văn Thắng, Chuyên viên chính Ban Đầu tư phát triển Tổng Công ty Than Việt Nam kiêm cán bộ Ban QLDA;

5. Ông Lê Thưởng, Trưởng Ban Giám sát an toàn và Bảo hộ lao động Tổng Công ty Than Việt Nam kiêm cán bộ Ban QLDA;

Ban QLDA sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành việc xây dựng dự án và được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Than Việt Nam, Trưởng Ban QLDA Trung tâm quản lý khí mỏ than Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


 Nơi nhận :

- Như điều 3;
- Viện KHCN mỏ;
- Lưu VP, KH&ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 


Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2002/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2002/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2002
Ngày hiệu lực03/07/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2002/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 31/2002/QĐ-BCN thành lập Ban Quản lý dự án Trung tâm quản lý khí mỏ than Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 31/2002/QĐ-BCN thành lập Ban Quản lý dự án Trung tâm quản lý khí mỏ than Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu31/2002/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành03/07/2002
        Ngày hiệu lực03/07/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 31/2002/QĐ-BCN thành lập Ban Quản lý dự án Trung tâm quản lý khí mỏ than Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2002/QĐ-BCN thành lập Ban Quản lý dự án Trung tâm quản lý khí mỏ than Việt Nam