Quyết định 31/2006/QĐ-BBCVT

Quyết định 31/2006/QĐ-BBCVT về kiểm định công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

Quyết định 31/2006/QĐ-BBCVT kiểm định công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông đã được thay thế bởi Thông tư 09/2009/TT-BTTTT kiểm định công bố sự phù hợp công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông và được áp dụng kể từ ngày 01/06/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2006/QĐ-BBCVT kiểm định công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông


BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 31/2006/QĐ-BBCVT  

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH VIỄN THÔNG

BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định thi hành một số điều chi tiết của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về Viễn thông;
Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Xét Tờ trình số 29/QLCL-CLDV ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về kiểm định công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Điều 3. Chánh văn phòng, Chánh thanh tra, Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bưu chính Viễn thông và Công nghệ Thông tin, Giám đốc các Sở Bưu chính, Viễn thông, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, các doanh nghiệp viễn thụng và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG
Đỗ Trung Tá

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2006/QĐ-BBCVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2006/QĐ-BBCVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2006
Ngày hiệu lực01/01/2007
Ngày công báo30/09/2006
Số công báoTừ số 65 đến số 66
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2006/QĐ-BBCVT

Lược đồ Quyết định 31/2006/QĐ-BBCVT kiểm định công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 31/2006/QĐ-BBCVT kiểm định công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu31/2006/QĐ-BBCVT
        Cơ quan ban hànhViễn thông, Bộ Bưu chính
        Người ký***, Đỗ Trung Tá
        Ngày ban hành06/09/2006
        Ngày hiệu lực01/01/2007
        Ngày công báo30/09/2006
        Số công báoTừ số 65 đến số 66
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/08/2009
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 31/2006/QĐ-BBCVT kiểm định công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2006/QĐ-BBCVT kiểm định công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông