Quyết định 31/2006/QĐ-BYT

Quyết định 31/2006/QĐ-BYT về việc gia hạn thời hạn hiệu lực của Quyết định 17/2006/QĐ-BYT Quy định tạm thời việc nhập khẩu thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quyết định 31/2006/QĐ-BYT gia hạn thời hạn hiệu lực 17/2006/QĐ-BYT nhập khẩu thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký đã được thay thế bởi Quyết định 31/2008/QĐ-BYT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 07/10/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2006/QĐ-BYT gia hạn thời hạn hiệu lực 17/2006/QĐ-BYT nhập khẩu thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký


BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 31/2006/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI HẠN HIỆU LỰC CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 17/2006/QĐ-BYT NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VIỆC NHẬP KHẨU THUỐC THÀNH PHẨM CHƯA CÓ SỐ ĐĂNG KÝ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 năm 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;
Căn cứ Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;
Căn cứ công văn số 1545/TTg-KTTH ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thời hạn hiệu lực của Quyết định số 17/2006/QĐ-BYT ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy định tạm thời việc nhập khẩu thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2006.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Y học Cổ truyền, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng Y tế ngành, các Doanh nghiệp xuất nhập khẩu thuốc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
 


 
Trần Thị Trung Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2006/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2006/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2006
Ngày hiệu lực21/10/2006
Ngày công báo06/10/2006
Số công báoTừ số 11 đến số 12
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/10/2008
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2006/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 31/2006/QĐ-BYT gia hạn thời hạn hiệu lực 17/2006/QĐ-BYT nhập khẩu thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 31/2006/QĐ-BYT gia hạn thời hạn hiệu lực 17/2006/QĐ-BYT nhập khẩu thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu31/2006/QĐ-BYT
      Cơ quan ban hànhBộ Y tế
      Người kýTrần Thị Trung Chiến
      Ngày ban hành02/10/2006
      Ngày hiệu lực21/10/2006
      Ngày công báo06/10/2006
      Số công báoTừ số 11 đến số 12
      Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/10/2008
      Cập nhật3 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 31/2006/QĐ-BYT gia hạn thời hạn hiệu lực 17/2006/QĐ-BYT nhập khẩu thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2006/QĐ-BYT gia hạn thời hạn hiệu lực 17/2006/QĐ-BYT nhập khẩu thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký