Quyết định 31/2011/QĐ-UBND

Quyết định 31/2011/QĐ-UBND về thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2011/QĐ-UBND thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 31/2011/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 2294/TTr-STP-BTTP ngày 12 tháng 5 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao việc chứng thực toàn bộ các hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban nhân dân quận, huyện sang tổ chức hành nghề công chứng. Kể từ ngày thực hiện việc chuyển giao thì Ủy ban nhân dân quận, huyện không còn thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Điều 2. Thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

1. Chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất (trừ di chúc) từ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn sang tổ chức hành nghề công chứng.

2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chứng thực đối với di chúc (kể cả di sản là bất động sản) và các loại hợp đồng, giao dịch khác (trừ các hợp đồng, giao dịch đã nêu tại khoản 1 Điều này) thuộc thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Điều 3. Việc xác nhận hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao vẫn thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2011 và thay thế Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về chuyển giao việc chứng thực hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân phường sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Trí

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2011
Ngày hiệu lực01/06/2011
Ngày công báo01/06/2011
Số công báoSố 38
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 31/2011/QĐ-UBND thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 31/2011/QĐ-UBND thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu31/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Minh Trí
       Ngày ban hành20/05/2011
       Ngày hiệu lực01/06/2011
       Ngày công báo01/06/2011
       Số công báoSố 38
       Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 31/2011/QĐ-UBND thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2011/QĐ-UBND thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch

           • 20/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/06/2011

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/06/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực