Quyết định 31/2014/QĐ-UBND

Quyết định 31/2014/QĐ-UBND về đặt, đổi tên đường trên địa bàn thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2014/QĐ-UBND đặt đổi tên đường Tầm Vu Châu Thành Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2014/QĐ-UBND

Long An, ngày 01 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẶT, ĐỔI TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN TẦM VU, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Cán cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 144/2014/NQ-HĐND ngày 21/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII kỳ họp thứ 10 về đặt, đổi tên đường trên địa bàn thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đặt, đổi tên 05 con đường trên địa bàn thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An (theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tổ chức thực hiện, gắn biển tên đường trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Đại biểu QH tỉnh Long An;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII;
- Như Điều 3;
- Phòng NCVX;
- Lưu: VT, MT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

PHỤ LỤC

TÊN ĐƯỜNG CỦA THỊ TRẤN TẦM VU, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH LONG AN
(Kèm theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND tỉnh)

STT

Tên đường cũ

Điểm đầu

Điểm cuối

Độ dài (m)

Độ rộng TB (m)

Kết cấu

Tên đường mi

Tóm tắt tiu sử

1

Đường 827A

Vòng xoay UBND huyện

Trường THPT Nguyễn Thông

1.950

12

Bê tông nhựa

Đỗ Tường Phong

Chiến sĩ yêu nước (1840 - 1878), quê huyện Châu Thành, tỉnh Long An, đã tập hợp nghĩa quân dựng cờ chống Pháp tại Châu Thành, bị xử chém ngày 29/4/1878.

2

Đường 827A

Vòng xoay UBND huyện

Ngã tư Cầu Vuông

1.250

12-7

Bê tông nhựa

Đỗ Tường Tự

Chiến sĩ yêu nước (1845 - 1878), quê huyện Châu Thành, tỉnh Long An, đã chiêu mộ nghĩa quân kháng Pháp tại Châu Thành, bị xử bắn ngày 26/4/1878.

3

Đường 827C

Vòng xoay UBND huyện

UBND xã Dương Xuân Hội

1.600

12

Bê tông nhựa

Trần Văn Giàu

Nhà hoạt động cách mạng, nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử, triết học, nhà giáo nhân dân, Anh hùng lao động (1911 - 2010), quê huyện Châu Thành, tỉnh Long An, Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ lãnh đạo Cách mạng tháng Tám 1945 ở miền Nam, Chủ Tịch Ủy ban hành chánh Nam Bộ (9/1945), là một trong những vị giáo sư đầu tiên của Việt Nam.

4

Đường Chiến Lược

Vòng xoay UBND huyện

Đường Phan Văn Đạt (Trường tiểu học Tầm Vu A)

625

6

Bê tông nhựa

Dương Thị Hoa

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (1918 - 2011), quê huyện Châu Thành, tỉnh Long An, đã tham gia chiến đấu và hoạt động tích cực trên các mặt trận dân vận, chính trị, nuôi giấu, bảo vệ chiến sĩ cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ tại Châu Thành và các cơ sở khác trong tỉnh.

5

Đường Lò Muối- Cống Đá

Tỉnh lộ 827A (khóm 1, thị trấn Tầm Vu)

Cống Đá (tiếp giáp tỉnh lộ 827A)

1.195

6

Nhựa

Cao Văn Lầu

Nhạc sĩ (1890 - 1976), quê huyện Châu Thành, tỉnh Long An, là một nhạc sĩ và là tác giả của nhiều bài ca, trong đó có bài "Dạ cổ hoài lang” độc đáo và nổi tiếng nhất trong nghệ thuật cải lương Nam Bộ.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2014/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 31/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/08/2014
Ngày hiệu lực 11/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 31/2014/QĐ-UBND đặt đổi tên đường Tầm Vu Châu Thành Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 31/2014/QĐ-UBND đặt đổi tên đường Tầm Vu Châu Thành Long An
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 31/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Long An
Người ký Đỗ Hữu Lâm
Ngày ban hành 01/08/2014
Ngày hiệu lực 11/08/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 31/2014/QĐ-UBND đặt đổi tên đường Tầm Vu Châu Thành Long An

Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2014/QĐ-UBND đặt đổi tên đường Tầm Vu Châu Thành Long An

  • 01/08/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 11/08/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực