Quyết định 31/2019/QĐ-UBND

Quyết định 31/2019/QĐ-UBND sửa đổi khoản 1, 2 Điều 2 Quyết định 24/2016/QĐ-UBND về chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Hà Nam được tập trung tập huấn và thi đấu

Nội dung toàn văn Quyết định 31/2019/QĐ-UBND chế độ đối với huấn luyện viên vận động viên thể thao Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/2019/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 30 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI KHOẢN 1, 2 ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH SỐ 24/2016/QĐ-UBND NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO TỈNH HÀ NAM ĐƯỢC TẬP TRUNG TẬP HUẤN VÀ THI ĐẤU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ Quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 1, 2 Điều 2 Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Hà Nam được tập trung tập huấn và thi đấu như sau:

1. Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND được sửa đổi như sau

 “1. Chế độ tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên:

Thực hiện theo quy định tại Điều  3 Nghị định 152/2018/NĐ-CP  ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu”

2. Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND được sửa đổi như sau

“2.Tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Chế độ khi ốm đau, thai sản trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu; Chế độ khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu đối với huấn luyện viên, vận động viên:

Thực hiện theo quy định tại các Điều 4, 5, 6 Nghị định 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu".

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2019.

2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hà Nam, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu31/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2019
Ngày hiệu lực10/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 31/2019/QĐ-UBND chế độ đối với huấn luyện viên vận động viên thể thao Hà Nam


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 31/2019/QĐ-UBND chế độ đối với huấn luyện viên vận động viên thể thao Hà Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu31/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
       Người kýNguyễn Xuân Đông
       Ngày ban hành30/08/2019
       Ngày hiệu lực10/09/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 31/2019/QĐ-UBND chế độ đối với huấn luyện viên vận động viên thể thao Hà Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 31/2019/QĐ-UBND chế độ đối với huấn luyện viên vận động viên thể thao Hà Nam

           • 30/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực