Quyết định 3106/2005/QĐ-BTM

Quyết định 3106/2005/QĐ-BTM về việc ủy quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D và bổ sung Phụ lục 3 Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo “Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN” do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Quyết định 3106/2005/QĐ-BTM ủy quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D bổ sung Phụ lục 3 Quy chế Việt Nam ưu đãi thuế quan CEPT khu vực mậu dịch tự do đã được thay thế bởi Quyết định 5572/QĐ-BCT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật Bộ Công thương chủ trì hoặc liên tịch hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 05/11/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 3106/2005/QĐ-BTM ủy quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D bổ sung Phụ lục 3 Quy chế Việt Nam ưu đãi thuế quan CEPT khu vực mậu dịch tự do


BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3106/2005/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ MẪU D VÀ BỔ SUNG PHỤ LỤC 3 QUY CHẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM - MẪU D ĐỂ HƯỞNG CÁC ƯU ĐÃI THEO “HIỆP ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC CHUNG (CEPT) ĐỂ THÀNH LẬP KHU VỰC MẬU DỊCH TỰ DO ASEAN”

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 cua Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Quyết định số 141/2005/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định;
Căn cứ Quyết định số 256/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ủy quyền cho Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội cấp Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D cho các doanh nghiệp thuộc địa bàn phụ trách. Việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D thực hiện theo hướng dẫn tại Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo “Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT)” ban hành kèm theo Quyết định số 1420/2004/QĐ-BTM ngày 04 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại và các văn bản khác có liên quan.

Điều 2. Bổ sung Phụ lục 3 Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Việt Nam - Mẫu D để hưởng các ưu đãi theo “Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN” như sau:

Phụ lục 3:

Điều 1: Hướng dẫn khai C/O Mẫu D

Nhóm 4: Tên cơ quan cấp C/O Mẫu D:

Bổ sung tên “Ban Quản lý các Khu công nghiệp Hơn Hội”, mã số 65.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Ông Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, Vụ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Thương mại, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Phan Thế Ruệ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3106/2005/QĐ-BTM

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3106/2005/QĐ-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2005
Ngày hiệu lực15/01/2006
Ngày công báo31/12/2005
Số công báoTừ số 35 đến số 36
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3106/2005/QĐ-BTM

Lược đồ Quyết định 3106/2005/QĐ-BTM ủy quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D bổ sung Phụ lục 3 Quy chế Việt Nam ưu đãi thuế quan CEPT khu vực mậu dịch tự do


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3106/2005/QĐ-BTM ủy quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D bổ sung Phụ lục 3 Quy chế Việt Nam ưu đãi thuế quan CEPT khu vực mậu dịch tự do
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3106/2005/QĐ-BTM
        Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
        Người kýPhan Thế Ruệ
        Ngày ban hành21/12/2005
        Ngày hiệu lực15/01/2006
        Ngày công báo31/12/2005
        Số công báoTừ số 35 đến số 36
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu, Sở hữu trí tuệ
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 3106/2005/QĐ-BTM ủy quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D bổ sung Phụ lục 3 Quy chế Việt Nam ưu đãi thuế quan CEPT khu vực mậu dịch tự do

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 3106/2005/QĐ-BTM ủy quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D bổ sung Phụ lục 3 Quy chế Việt Nam ưu đãi thuế quan CEPT khu vực mậu dịch tự do