Quyết định 313/QĐ.SLĐTBXH

Quyết định 313/QĐ.SLĐTBXH năm 2006 về ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore cấp sổ lao động do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 313/QĐ.SLĐTBXH ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp


UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ LAO ĐỘNG-TBXH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 313/QĐ.SLĐTBXH

Thủ Dầu Một, ngày 27 tháng 07 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - SINGAPORE CẤP SỔ LAO ĐỘNG

GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Quyết định số 89/1999/QĐ-UB ngày 25/5/1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Điều 182, 183 Bộ luật Lao động; Thông tư số 18/LĐTBXH-TT ngày 31/5/1994 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cấp, quản lý và sử dụng sổ lao động, Thông tư 10/LĐTBXH-TT ngày 22/5/1996 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung việc cấp, quản lý và sử dụng sổ lao động;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức tổng hợp - Hành chính, Trưởng phòng Lao động tiền lương - Tiền công,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore thực hiện việc cấp sổ lao động cho người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Việt Nam - Singapore từ ngày 01/8/2006.

Điều 2. Các ông bà Trưởng phòng Tổ chức tổng hợp Hành chính, Trưởng phòng Lao động tiền lương - Tiền công, Ban quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Tỉnh Ủy, UBND tỉnh;
- Bộ Lao động - TBXH;
- Liên đoàn Lao động tỉnh;
- Lưu VT, LĐTC.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Điền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 313/QĐ.SLĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu313/QĐ.SLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2006
Ngày hiệu lực27/07/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 313/QĐ.SLĐTBXH

Lược đồ Quyết định 313/QĐ.SLĐTBXH ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 313/QĐ.SLĐTBXH ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu313/QĐ.SLĐTBXH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýNguyễn Thị Điền
        Ngày ban hành27/07/2006
        Ngày hiệu lực27/07/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 313/QĐ.SLĐTBXH ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 313/QĐ.SLĐTBXH ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp

            • 27/07/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/07/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực