Quyết định 3133/QĐ-UBND

Quyết định 3133/QĐ-UBND năm 2017 đính chính Khoản 1 Điều 8 Quy định kèm theo Quyết định 08/2017/QĐ-UBND do tỉnh Thái Nguyên ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3133/QĐ-UBND 2017 cơ chế chính sách thu hút xã hội hóa khai thác bến xe Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TH
Á
I NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3133/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH KHON 1 ĐIỀU 8 QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 08/2017/QĐ-UBND NGÀY 19/5/2017 CỦA UBND TNH THÁI NGUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 12/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XIII, Kỳ họp thứ 2 quy định về cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3683/TTr-STC ngày 03/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Khoản 1 Điều 8 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về thực hiện cơ chế, chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, cụ thể như sau:

1. Đã quy định tại Khoản 1 Điều 8 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh:

"Htrợ tối thiểu 20% lãi suất vay các tổ chức tín dụng theo quy định tại Quyết định số 12/2015/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Thời điểm thực hiện hỗ trợ tính từ ngày 01 tháng 6 năm 2015 đến ngày 21 tháng 8 năm 2015 (thời điểm trước khi Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành)".

2. Đính chính như sau:

"Hỗ trợ tối thiểu 20% lãi suất vay các tổ chức tín dụng theo quy định tại Quyết định số 12/2015/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Thời điểm thực hiện hỗ trợ tính từ ngày 01 tháng 6 năm 2015 đến ngày 21 tháng 8 năm 2016 (thời điểm trước khi Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành)".

Điều 2. Các nội dung khác tại Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh được giữ nguyên.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ T
ài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hộ
i tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Ch
tịch và các PCT UBND tnh; ,
- Như Điều 3;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KT, CNN, TH.
Trinhnq, QĐ/T10, 70b

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3133/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3133/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2017
Ngày hiệu lực12/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3133/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3133/QĐ-UBND 2017 cơ chế chính sách thu hút xã hội hóa khai thác bến xe Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3133/QĐ-UBND 2017 cơ chế chính sách thu hút xã hội hóa khai thác bến xe Thái Nguyên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3133/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
       Người kýVũ Hồng Bắc
       Ngày ban hành12/10/2017
       Ngày hiệu lực12/10/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 3133/QĐ-UBND 2017 cơ chế chính sách thu hút xã hội hóa khai thác bến xe Thái Nguyên

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 3133/QĐ-UBND 2017 cơ chế chính sách thu hút xã hội hóa khai thác bến xe Thái Nguyên

          • 12/10/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 12/10/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực