Quyết định 314-VH/VP

Quyết định 314-VH/VP năm 1962 về việc xếp hạng di tích, danh thắng do Bộ trưởng Bộ Văn hóa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 314-VH/VP xếp hạng di tích, danh thắng


BỘ VĂN HOÁ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 314-VH/VP

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 1962 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP HẠNG DI TÍCH, DANH THẮNG

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA

Để thi hành nghị định của Thủ tướng Chính phủ số 519-TTg ngày 29 tháng 10 năm 1957;
Xét báo cáo của Vụ Bảo tồn Bảo tàng về tình hình bảo vệ di tích danh thắng hiện nay;
Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết về quản lý di sản văn hóa dân tộc đồng thời tránh mọi trở ngại cho các công trình xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc;

QUYẾT ĐỊNH:

MỤC I. TIÊU CHUẨN XẾP HẠNG

Điều 1.  Những bất động sản nói trong Nghị định số 519-TTg của Thủ tướng Chính phủ ra ngày 29/10/1957 có những tiêu chuẩn sau đây, trong khi chưa đủ điều kiện phân loại A, B,C, đều được xếp vào một hạng:

1. Di tích lịch sử: Những di tích liên quan đến những sự kiện lớn về lịch sử đấu tranh của dân tộc qua các thời kỳ, từ tiền sử đến ngày nay.

2. Di tích danh nhân: Di tích của những người đã chết có sự nghiệp lớn lao góp phần vào lịch sử đấu tranh hay lịch sử văn hóa của dân tộc và thế giới: anh hùng dân tộc, nhà chính trị, nhà khoa học, văn hào, nghệ sĩ…

3. Di tích kiến trúc nghệ thuật: Những công trình kiến trúc điêu khắc có giá trị tiêu biểu đóng góp vào kho tàng văn hóa dân tộc và thế giới.

4. Thắng cảnh: Những khu vực sông núi, hồ biển, những phong cảnh tươi đẹp nổi tiếng ở trong nước và nước ngoài.

5. Di tích khác:  Những di tích liên quan mật thiết đến sinh hoạt văn hóa của địa phương có tác dụng giáo dục tư tưởng, phổ biến văn hóa, khoa học cho nhân dân địa phương.

Những dấu vết xưa có giá trị cần giữ gìn làm phong phú cho đời sống văn hóa ở nông thôn hay thành thị.

Điều 2. Những động sản nói trong điều 5 của Nghị định số 519-TTg và được Ty, Sở văn hóa đăng ký, nếu xét có giá trị lịch sử nghệ thuật tiêu biểu cũng đều được xếp hạng.

MỤC II. THỦ TỤC XẾP HẠNG

Điều 3. Đối với bất động sản Ty, Sở Văn hóa sau khi hỏi ý kiến của Vụ Bảo tồn Bảo tàng làm dự kiến xếp hạng kèm theo hồ sơ quy định khu vực di tích, danh thắng để Bộ văn hóa duyệt và ra quyết định.

Điều 4. Công tác quy định khu vực di tích danh thắng do Ty, Sở Văn hóa và chính quyền địa phương có di tích làm dự kiến theo sự hướng dẫn của Vụ Bảo tồn Bảo tàng.

 Điều 5. Phạm vi khu vực di tích, danh thắng gồm hai giới hạn:

1. Khu bảo vệ 1 là nơi về nguyên tắc không ai có quyền vi phạm (thể lệ sử dụng) làm hư hỏng hay giảm giá trị của di tích, danh thắng.

2. Khu bảo vệ 2 là khu vực thuộc phạm vi di tích, danh thắng, nếu ai muốn xây dựng, khai thác đào bới, làm ảnh hưởng đến di tích, danh thắng phải được Ty, Sở Văn hóa đề nghị và Bộ văn hóa cho phép.

 Điều 6. Ngay khi có dự kiến xếp hạng, Ty, Sở Văn hóa phải báo cho người đang quản lý văn vật (tư nhân hay cơ quan, đoàn thể) biết để có kế hoạch bảo quản tốt.

MỤC III. HIỆU LỰC XẾP HẠNG

Điều 7. Để bảo đảm sự thực hiện những điều khoản về hiệu lực xếp hạng đã ghi trong điều 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 của Nghị định số 519-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên mỗi bất động sản xếp hạng đều phải niêm yết nội quy nêu những điều khoản nói trên.

Đối với những bất động sản xếp hạng phải có giấy cam đoan bảo quản của người sở hữu hay quản lý những bất động sản ấy, trước chính quyền và cơ quan văn hóa địa phương.

Điều 8. Trên những khu vực bất động sản đã được quy định khu vực, nếu có những cơ quan hay xí nghiệp đang tiến hành xây dựng hay hoạt động hoặc có nhà của nhân dân ở, những cơ quan, xí nghiệp hay tư nhân đó đều phải cam đoan thực hiện những điều khoản về hiệu lực xếp hạng nói trong quyết định này. Thể thức sử dụng và bảo quản phải quy định cụ thể giữa cơ quan văn hóa địa phương với đương sự.

MỤC IV. QUẢN LÝ

Điều 9. Tất cả những di tích, danh thắng được xếp hạng sẽ do cơ quan văn hóa địa phương (Ty, Sở Văn hóa) quản lý dưới sự hướng dẫn của Vụ Bảo tồn Bảo tàng.

Điều 10. Trách nhiệm giữ gìn những di tích, danh thắng là trách nhiệm chung của các cấp chính quyền, Ủy ban hành chính các cấp có nhiệm vụ giúp đỡ các Ty, Sở Văn hóa và các tổ chức bảo vệ di tích, đặt kế hoạch để quản lý tốt các di tích, danh thắng xếp hạng và những văn vật nói chung hiện có ở các địa phương.

 Điều 11. Mọi công tác tu sửa, bảo quản cấp thiết, gìn giữ, tôn di tích… đều do quỹ của địa phương đài thọ, hoặc do nhân dân tự nguyện đóng góp. Đối với di tích xếp hạng, trong trường hợp đặc biệt, Bộ văn hóa có thể giúp đỡ một phần kinh phí.

MỤC V. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 12. Những cá nhân, cơ quan hay đoàn thể đã tích cực giúp đỡ cán bộ, chính quyền, cơ quan văn hóa làm công tác xếp hạng di tích, danh thắng và quản lý văn vật tốt đều được khen thưởng thích đáng.

 Điều 13. Mọi sự vi phạm những điều khoản trong quyết định này như bản đồ thờ, hoành phi, câu đối, hủy hoại bia tượng, chuông khánh, cây cổ thụ, rỡ bán đình chùa trái phép… đều có thể bị truy tố trước pháp luật theo điều 29 trong Nghị định số 519-TTg ngày 29/10/1957 của Thủ tướng Chính phủ.

MỤC VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Tất cả những điều khoản trong các thông tư, chỉ thị, trước đây với quyết định này đều coi như bãi bỏ.

Điều 15. Ông Chánh văn phòng Bộ văn hóa, Vụ Bảo tồn Bảo tàng, Ủy ban hành chính các cấp, các Sở, Ty Văn hóa có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA


 

 
Hoàng Minh Giám

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 314-VH/VP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu314-VH/VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/1962
Ngày hiệu lực13/05/1962
Ngày công báo13/06/1962
Số công báoSố 21
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 314-VH/VP xếp hạng di tích, danh thắng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 314-VH/VP xếp hạng di tích, danh thắng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu314-VH/VP
        Cơ quan ban hànhBộ Văn hoá
        Người kýHoàng Minh Giám
        Ngày ban hành28/04/1962
        Ngày hiệu lực13/05/1962
        Ngày công báo13/06/1962
        Số công báoSố 21
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 314-VH/VP xếp hạng di tích, danh thắng

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 314-VH/VP xếp hạng di tích, danh thắng

              • 28/04/1962

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/06/1962

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/05/1962

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực