Quyết định 3141/QĐ-BTC

Quyết định 3141/QĐ-BTC năm 2012 đính chính Quyết định 3063/QĐ-BTC về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3141/QĐ-BTC 2012 đính chính 3063/QĐ-BTC giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước 2013


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3141/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 3063/QĐ-BTC NGÀY 03/12/2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 3/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/9/2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đính chính nội dung trang 1, Phụ lục số 4 ban hành kèm theo Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 03/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 như sau: Tại trang 1, phụ lục số 4 đã in là "Đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội liên hiệp Phụ nữ" nay sửa lại là "Đề án hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm".

Điều 2. Quyết định này là một bộ phận cấu thành của Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 03/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu trên và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- HĐND - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Vụ NSNN;
- Kho bạc nhà nước;
- Lưu: VT, VP.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Chi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3141/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3141/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2012
Ngày hiệu lực12/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3141/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 3141/QĐ-BTC 2012 đính chính 3063/QĐ-BTC giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3141/QĐ-BTC 2012 đính chính 3063/QĐ-BTC giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước 2013
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3141/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýNguyễn Đức Chi
       Ngày ban hành12/12/2012
       Ngày hiệu lực12/12/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 3141/QĐ-BTC 2012 đính chính 3063/QĐ-BTC giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước 2013

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 3141/QĐ-BTC 2012 đính chính 3063/QĐ-BTC giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước 2013

           • 12/12/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/12/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực