Quyết định 3147/QĐ-UBND

Quyết định 3147/QĐ-UBND năm 2013 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai

Quyết định 3147/QĐ-UBND năm 2013 Bộ thủ tục hành chính Ban quản lý Khu công nghiệp Đồng Nai đã được thay thế bởi Quyết định 3192/QĐ-UBND năm 2014 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai và được áp dụng kể từ ngày 14/10/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 3147/QĐ-UBND năm 2013 Bộ thủ tục hành chính Ban quản lý Khu công nghiệp Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3147/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 03 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Trưởng ban Ban quản lý các Khu công nghiệp tại Tờ trình số 21/TTr-KCNĐN ngày 3 tháng 9 năm 2013 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số /TTr-STP ngày /9/2013 của Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 02/8/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3147/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3147/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2013
Ngày hiệu lực03/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/10/2014
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3147/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3147/QĐ-UBND năm 2013 Bộ thủ tục hành chính Ban quản lý Khu công nghiệp Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3147/QĐ-UBND năm 2013 Bộ thủ tục hành chính Ban quản lý Khu công nghiệp Đồng Nai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3147/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
       Người kýĐinh Quốc Thái
       Ngày ban hành03/10/2013
       Ngày hiệu lực03/10/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/10/2014
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 3147/QĐ-UBND năm 2013 Bộ thủ tục hành chính Ban quản lý Khu công nghiệp Đồng Nai

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 3147/QĐ-UBND năm 2013 Bộ thủ tục hành chính Ban quản lý Khu công nghiệp Đồng Nai