Quyết định 3155/QĐ-UBND

Quyết định 3155/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư đến 5 tỷ đồng do cấp tỉnh quyết định đầu tư do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3155/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính dự án đầu tư xây dựng Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3155/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 19 tháng 12 năm 2018

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CÓ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ ĐẾN 5 TỶ ĐỒNG DO CẤP TỈNH QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/3/2018 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định 03/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND tỉnh về thực hiện phân cấp đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc tại Tờ trình số 2907/SKHĐT-DNKTHT ngày 09/10/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này danh mục và nội dung chi tiết 05 thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư đến 5 tỷ đồng được quy định tại Điều 2 Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Các thủ tục hành chính của các dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư trên 5 tỷ đồng vẫn thực hiện các thủ tục hành chính đã công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cục KSTTHC- Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Hành chính công tỉnh;
- Cổng Thông tin - GTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KS1, KS4.
(Th-20b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CÓ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ ĐẾN 5 TỶ ĐỒNG DO CẤP TỈNH QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ

(Ban hành kèm theo Quyết định s: 3155/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1

Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước có tổng mức đầu tư đến 5 tỷ đồng

2

Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án có tổng mức đầu tư đến 5 tỷ đồng

3

Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án có tổng mức đầu tư đến 5 tỷ đồng

4

Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước có tổng mức đầu tư đến 5 tỷ đồng

5

Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước có tổng mức đầu tư đến 5 tỷ đồng

 

Ghi chú: SỞ XÂY DỰNG (thẩm định các công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình giao thông trong đô thị (trừ công trình đường sắt đô thị, cầu vượt sông, đường quốc lộ qua đô thị)); SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI (thẩm định các công trình giao thông (trừ công trình do Sở Xây dựng thẩm định)); SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (thẩm định các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn); SỞ CÔNG THƯƠNG (thẩm định các công trình hầm mỏ, dầu khí, nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp và các công trình công nghiệp chuyên ngành)

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3155/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3155/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2018
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3155/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3155/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính dự án đầu tư xây dựng Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3155/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính dự án đầu tư xây dựng Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3155/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýNguyễn Văn Trì
        Ngày ban hành19/12/2018
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 3155/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính dự án đầu tư xây dựng Vĩnh Phúc

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 3155/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính dự án đầu tư xây dựng Vĩnh Phúc

              • 19/12/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực