Quyết định 3158/1998/QĐ-UB

Quyết định 3158/1998/QĐ-UB về định tạm thời mức thu phí xây dựng cơ sở hạ tầng đối với khách du lịch là người nước ngoài nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái và Hòn Gai do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3158/1998/QĐ-UB phí xây dựng cơ sở hạ tầng cửa khẩu Móng Cái Hòn Gai


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3158/1998/QĐ-UB

Quảng Ninh, ngày 01 tháng 12 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

"V/V QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨC THU PHÍ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐỐI VỚI KHÁCH DU LỊCH LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH QUA CỬA KHẨU MÓNG CÁI VÀ HÒN GAI"

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994.

- Xét đề nghị của Sở Du lịch.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quy định mức thu phí xây dựng cơ sở hạ tầng đối với khách du lịch là người nước ngoài nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái và Hòn Gai bằng giấy thông hành xuất nhập cảnh là 10.000 đồng (mười ngàn đồng)/người.

Điều 2: Giao Cục thuế tỉnh phối hợp với Sở Du lịch, các địa phương và các ngành liên quan triển khai tổ chức thực hiện và nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định hiện hành.

Điều 3: Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục thuế, thủ trưởng các ngành liên quan, các địa phương và các doanh nghiệp được đón khách du lịch quốc tế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/1999./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (để thi hành).
- TT TU, HĐND tỉnh (b/c).
- CT, các PCT UBND tỉnh.
- V0, v1, TM1, NC, TH.
- Lưu: TM2 -VP/UB.
T-QĐ7 K/T

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Miện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3158/1998/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3158/1998/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/12/1998
Ngày hiệu lực01/01/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3158/1998/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 3158/1998/QĐ-UB phí xây dựng cơ sở hạ tầng cửa khẩu Móng Cái Hòn Gai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3158/1998/QĐ-UB phí xây dựng cơ sở hạ tầng cửa khẩu Móng Cái Hòn Gai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3158/1998/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýNguyễn Văn Miện
        Ngày ban hành01/12/1998
        Ngày hiệu lực01/01/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 3158/1998/QĐ-UB phí xây dựng cơ sở hạ tầng cửa khẩu Móng Cái Hòn Gai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 3158/1998/QĐ-UB phí xây dựng cơ sở hạ tầng cửa khẩu Móng Cái Hòn Gai

            • 01/12/1998

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/1999

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực